Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους

Estimated read time 1 min read

Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους

Με οδηγό τη μακρόχρονη και επιτυχημένη εμπειρία του ΣΕΦΑΑ ΔΠΘ σε μεταπτυχιακά προγράμματα, σχεδιάστηκε και υλοποιείται ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο τη «ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» (ΛΕΙΔΙΑΤΑΑ), το οποίο θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (ΦΕΚ 2011/ τ.Β’/4.7.2016΄).

 

Σκοπός

Σκοπός του ΛΕΙΔΙΑΤΑΑ είναι όχι μόνο να μεταφέρει τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στη λειτουργική διαχείριση τραυματισμών αλλά και να τις εφαρμόσει πρακτικά στο πεδίο της άσκησης. Για την υλοποίησή του ενσωματώνονται σύγχρονα τεχνικά μέσα, μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα που συνδυάζει την εντατική φοίτηση με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα  μαθήματα απαιτεί  εντατική φοίτηση, άλλοτε με δια ζώσης διδασκαλία και άλλοτε από απόσταση, δηλαδή χωρίς τη φυσική παρουσία του φοιτητή.

 

Το παρόν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες της άσκησης και της υγείας οι οποίοι:

 • επιθυμούν να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στις γνώσεις τους στο αντικείμενο της λειτουργικής άσκησης ως μέσο πρόληψης μυοσκελετικών προβλημάτων
 • επιθυμούν εξειδίκευση στη λειτουργική διαχείριση τραυματισμών με έμφαση στο πεδίο της άσκησης
 • έχουν ήδη αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και αδυνατούν να παρακολουθήσουν ένα Πρόγραμμα που απαιτεί μόνο φυσική παρουσία.

Για να δούμε μια ματιά  στον σχεδιασμό του προγράμματος και τι ακριβώς προσφέρει.

 

Χαρακτηριστικά και καινοτομίες

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα διότι:

Εισάγει για πρώτη φορά στη χώρα μας τη λειτουργική άσκηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών συνδυάζοντας την εντατική φοίτηση με την εκπαίδευση από απόσταση.

Δίνει έμφαση από την αρχή του προγράμματος και σε όλη τη διάρκειά του στην εφαρμογή προγραμμάτων λειτουργικής άσκησης όχι μόνο σε ασκούμενους αλλά και σε τραυματισμένους αθλητές.

Είναι εντατικό πρόγραμμα που απαιτεί: υλοποίηση υποχρεώσεων 8 μαθημάτων σε ένα ακαδημαϊκό έτος και ένα εξάμηνο πρακτικής εφαρμογής ή επιστημονικής διατριβής (επιλογή υποψηφίου)

Δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο της επιλογής είτε επαγγελματικής εξειδίκευσης (μέσω της πρακτικής άσκησης) είτε ερευνητικής κατεύθυνσης μέσω εκπόνησης επιστημονικής διατριβής

Οι υποψήφιοι του προγράμματος έχουν την επιλογή α) να προσαρμόσουν ένα μέρος της φοίτησης σε χρονικές περιόδους που ταιριάζουν στο πρόγραμμά τους β) να παρακολουθούν μαθήματα και να υλοποιούν δράσεις (πρακτική άσκηση ή επιστημονική διατριβή)από τον τόπο διαμονής τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος .

Συνδέει άμεσα  τα ερευνητικά δεδομένα με την εφαρμογή τους στους χώρους της άσκησης.

Υποστηρίζεται από ένα πλήθος επιστημονικών εντύπων και ηλεκτρονικών πηγών βιβλιογραφίας, από εργαστηριακά μαθήματα και ένα άρτιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές από περιοχές εκτός πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα σπουδών, οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι υπόκεινται σ’ ένα διαρκές σύστημα αξιολόγησης και συνεργάζονται  στη διδασκαλία και την έρευνα με αξιολογημένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 

 

Τόπος διεξαγωγής και υποδομή

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΣΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης και απαιτεί φυσική παρουσία για το 10% του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης ενώ η υπόλοιπη εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται με τη μέθοδο εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο συνολικός χρόνος εντατικής φοίτησης είναι ένα ακαδημαϊκό έτος.

 

Αναλυτικότερα οι απαιτήσεις του προγράμματος είναι:

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :

Ένα τριήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους (Παρασκευή Σάββατο Κυριακή) πραγματοποιείται δια ζώσης διδασκαλία με φυσική παρουσία όλων στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος. Οι υπόλοιπες διαλέξεις διεξάγονται με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, ασύγχρονες διαλέξεις και σύγχρονες συζητήσεις (forum)) καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου (μέθοδος εξ’ αποστάσεως).

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :

Ένα τριήμερο του Μαΐου κάθε έτους (Παρασκευή Σάββατο Κυριακή) πραγματοποιείται δια ζώσης διδασκαλία με φυσική παρουσία όλων στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος). Οι υπόλοιπες διαλέξεις διεξάγονται με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, ασύγχρονες διαλέξεις και σύγχρονες συζητήσεις (forum)) καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου (μέθοδος εξ’ αποστάσεως).

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ο υποψήφιος επιλέγει είτε την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής είτε την  παρακολούθηση/ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης –.

 

Οι δράσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν είτε στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος (ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής) είτε σε τόπο επιλογής του υποψηφίου- και καταλαμβάνουν όλο το Γ’ εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σε 6 μαθήματα των πρώτων 2 εξαμήνων (παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση).

 

 

 

Κύκλος μαθημάτων από απόσταση:

 

Τα μαθήματα με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (βιντεοσκοπημένες, ασύγχρονες και σύγχρονες συζητήσεις (forum)) πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους. Αναλυτικότερα:

 

Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις

Με την μέθοδο αυτή η διάλεξη η οποία είναι βιντεοσκοπημένη, μπορεί να παρακολουθηθεί κατά την διάρκεια της εβδομάδας παράδοσης, την ώρα και την ημέρα που μπορεί ο φοιτητής/τρια.

 

Ασύγχρονη διδασκαλία

Με την «ασύγχρονη διδασκαλία» οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, μια συγκεκριμένη διάλεξη εξ αποστάσεως που βρίσκεται σε ένα δικτυακό τόπο σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 

Σύγχρονη επικοινωνία

Με τη «σύγχρονη επικοινωνία από απόσταση» ο διδάσκων καθηγητής και οι φοιτητές είναι συνδεδεμένοι μέσω Η/Υ σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες στη διάρκεια του εξαμήνου και πραγματοποιούν συζητήσεις σχετικές με απορίες που προέκυψαν από τα μαθήματα έχοντας αμοιβαία λεκτική επικοινωνία και ταυτόχρονη οπτική επαφή.

 

Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από το σπίτι τους στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΔΠΘ. Δίνεται δε η δυνατότητα απόκτησης σύγχρονων (on-line) και ασύγχρονων (off-line) ηλεκτρονικών πληροφοριών είτε μέσα από το διαδίκτυο είτε μέσα από τις τράπεζες πληροφοριών των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκών άλλων Τμημάτων.

Ημερομηνίες – Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας

Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο ΠΜΣ «ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους»από την 1η  έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

Η κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας προτείνεται να γίνει σε μορφή PDF αποκλειστικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος  (leitourgiki@phyed.duth.gr) και όσοι επιλεγούν να πρέπει να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή  το φάκελο υποψηφιότητας τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

 

Η Δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων (τριήμερο εντατικής φοίτησης) για το Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ θα πραγματοποιηθεί το    1ο   15/θημερο Νοεμβρίου 2017  (με  πιθανές ημερομηνίες: 10-12/11).

You May Also Like

More From Author

101Comments

Add yours
 1. 9
  AdWords von Hannover Agentur

  When I to begin with commented I clicked the “Notify me when new comments are additional” checkbox and now every time a comment is added I get quite a few e-mails While using the very same remark. Is there any way you may remove folks from that service? Thanks a lot!

 2. 11
  АААljtlyhf

  Некероване кохання 14 серія
  yunb ddnznz Смотреть онлайн сериал Некероване кохання / Любовь без тормозов 14 серия
  Некероване кохання / Любовь без тормозов: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 СЕРИЯ (украина)

 3. 13
  Zeitarbeit

  I will immediately snatch your rss as I can not to search out youre-mail subscription url or newsletter support. Do you’ve any?Kindly allow me to understand so as which i may perhaps subscribe.Many thanks.

 4. 19
  Jorja

  Great article! This is the type of info that
  should be shared around the net. Disgrace on Google for not
  positioning this submit higher! Come on over and visit my website .
  Thanks =)

 5. 21
  Alta

  My spouse and I stumbled over here from a different web page and thought I should check things out.
  I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to finding out about your web page repeatedly.

 6. 22
  Shellie

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get bought an nervousness over that
  you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the
  same nearly very often inside case you shield
  this increase.

 7. 23
  Francisco

  Thanks for your personal marvelous posting! I certainly
  enjoyed reading it, you may be a great author.
  I will remember to bookmark your blog and definitely will come back at some point.
  I want to encourage continue your great work, have
  a nice holiday weekend!

 8. 24
  Sung

  Hi! I realize this is sort of off-topic but I needed to ask.
  Does building a well-established website such as yours require a large
  amount of work? I am completely new to running a blog but I do
  write in my diary every day. I’d like to start a blog so I can share my experience and
  feelings online. Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring blog owners.
  Thankyou!

 9. 25
  Berniece

  Hello are using WordPress for your blog platform? I’m new to
  the blog world but I’m trying to get started and set up my own.
  Do you require any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 10. 26
  Beau

  Appreciating the dedication you put into your
  blog and detailed information you present.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material.
  Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 11. 27
  Donny

  With havin so much content do you ever run into any issues
  of plagorism or copyright violation? My website has
  a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced
  but it seems a lot of it is popping it up all over the
  internet without my permission. Do you know any
  solutions to help stop content from being stolen?
  I’d genuinely appreciate it.

 12. 28
  Keisha

  Hey! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the
  post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 13. 29
  Noemi

  constantly i used to read smaller content which also clear their motive, and that is also happening with this piece
  of writing which I am reading now.

 14. 31
  Deloras

  I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this kind of space .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this
  site. Reading this information So i am glad to show that I’ve
  a very just right uncanny feeling I came upon just what I
  needed. I such a lot indubitably will make certain to do not fail
  to remember this website and give it a look on a continuing basis.

 15. 32
  Jackson

  I’m not sure where you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

 16. 34
  Gladis

  Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty
  much the same layout and design. Excellent choice of colors!

 17. 37
  Ute

  I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog
  that’s both educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the
  head. The issue is something which too few men and
  women are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this during my search for something concerning this.

 18. 38
  Karol

  Thanks for another informative blog. The place else may I get that kind
  of information written in such a perfect means? I have
  a challenge that I am simply now working on, and I have been on the glance
  out for such information.

 19. 39
  Randy

  Usually I do not learn article on blogs, however I would like to
  say that this write-up very forced me to try and
  do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, very
  nice article.

 20. 45
  Mari

  Heya are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world
  but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 21. 47
  Sonia

  When I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added
  I get four emails with the exact same comment. Perhaps there
  is a way you can remove me from that service? Kudos!

 22. 48
  Jacinto

  Terrific article! That is the type of information that should be shared across the internet.
  Disgrace on the seek engines for not positioning this submit higher!

  Come on over and consult with my website . Thank you =)

 23. 54
  Nestor

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything. However imagine if you added some great graphics or videos to
  give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this website
  could certainly be one of the very best in its niche.
  Awesome blog!

 24. 56
  ig

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.

  I’ve read this post and if I could I want to suggest you
  some interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

 25. 58
  Brandon

  Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!

  Very useful information specifically the last
  part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular information for a long time.
  Thank you and best of luck.

 26. 62
  Homer

  We absolutely love your blog and find many of your post’s to be exactly I’m looking for.

  Do you offer guest writers to write content in your
  case? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a number of
  the subjects you write related to here. Again, awesome site!

 27. 63
  Bert

  I am not sure where you’re getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.

  Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission.

 28. 66
  Pearlene

  At this time it seems like WordPress is the preferred blogging platform
  available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 29. 67
  Ronda

  Thank you, I’ve recently been searching for information about this
  subject for a long time and yours is the greatest I’ve discovered so far.
  But, what concerning the bottom line? Are you sure in regards to the
  source?

 30. 68
  Nigel

  I have been surfing on-line greater than 3 hours today, but I by no means found any attention-grabbing article like yours.
  It is pretty value enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as
  you probably did, the internet might be much more helpful than ever before.

 31. 71
  Sharron

  Thanks for any other informative website.
  Where else may I am getting that type of information written in such an ideal means?
  I have a mission that I am simply now operating on, and I have been on the glance out for such info.

 32. 74
  Rich

  You can certainly see your skills in the work you
  write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say
  how they believe. All the time go after your heart.

 33. 75
  Sherita

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your great post.

  Also, I have shared your website in my social networks!

 34. 76
  Jenna

  This is the perfect webpage for anybody who
  really wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard
  to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
  You certainly put a brand new spin on a topic that’s been written about for a long time.
  Wonderful stuff, just excellent!

 35. 77
  Josette

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience
  with something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to
  your new updates.

 36. 78
  Denisha

  I have been browsing online more than 3 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content
  as you did, the net will be much more useful than ever before.

 37. 79
  Lucy

  I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I
  am quite sure I’ll learn a lot of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 38. 81
  Georgia

  Hey I know this is off topic but I was wondering
  if you knew of any widgets I could add to my blog
  that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with
  something like this. Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
  updates.

 39. 82
  Sang

  It’s the best time to make some plans for the future and it’s time
  to be happy. I’ve read this post and if
  I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions.
  Maybe you could write next articles referring to this article.

  I desire to read even more things about it!

 40. 83
  Alda

  Link exchange is nothing else except it is only placing the other person’s weblog link on your page at
  appropriate place and other person will also do similar in support of you.

 41. 84
  Ida

  Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to browse your site on my iphone
  during lunch break. I really like the information you provide here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent site!

 42. 86
  Jamison

  Thank you for some other informative web site.
  Where else could I am getting that type of information written in such a perfect means?
  I’ve a challenge that I’m just now operating on, and
  I’ve been at the glance out for such info.

 43. 87
  Lindsey

  Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to
  get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Cheers!

 44. 88
  Marguerite

  Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long)
  so I guess I’ll just sum it up what I submitted and
  say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring
  blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

 45. 89
  Monte

  Hey there! I’ve been following your weblog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas!
  Just wanted to say keep up the great job!

 46. 90
  Noble

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this excellent blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will talk about this blog with my Facebook group.

  Chat soon!

 47. 91
  Tory

  hey there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise several technical issues using this website,
  as I experienced to reload the site a lot of
  times previous to I could get it to load properly.

  I had been wondering if your hosting is OK?

  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score
  if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more
  of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon.

 48. 92
  Magnolia

  I’m really enjoying the theme/design of your website.
  Do you ever run into any web browser compatibility problems?

  A couple of my blog visitors have complained about my website not operating
  correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any
  advice to help fix this issue?

 49. 93
  Daniele

  Do you have a spam problem on this website; I also
  am a blogger, and I was curious about your situation; many of
  us have developed some nice practices and we are
  looking to exchange solutions with others, why not shoot me an email if interested.

 50. 94
  Hilton

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and
  found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you continue this in future.
  A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 51. 95
  Elizbeth

  Great post. I was checking continuously this weblog and I am inspired!
  Very useful information specially the closing section 🙂
  I deal with such information a lot. I used to be seeking
  this certain information for a long time. Thanks and good luck.

 52. 98
  Willian

  What i do not realize is if truth be told how you’re now not actually much more smartly-appreciated than you may be right now.

  You are very intelligent. You recognize therefore considerably relating to
  this subject, produced me for my part believe it from so many numerous angles.
  Its like women and men aren’t fascinated unless it’s one
  thing to do with Lady gaga! Your own stuffs great.

  At all times care for it up!

 53. 100
  Rebecca

  Hey there! Quick question that’s entirely off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird
  when viewing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might
  be able to fix this issue. If you have any recommendations,
  please share. Appreciate it!

+ Leave a Comment