Αθλητική Ψυχολογία: Διαχείριση άγχους

Estimated read time 1 min read

Τί είναι η Αθλητική Ψυχολογία;

Η Ψυχολογία είναι το επιστημονικό πεδίο που αναλύει τις ανθρώπινες συμπεριφορές, σκέψεις και συναισθήματα. Σε συνέχεια, η Αθλητική Ψυχολογία  αναφέρεται στην επιστημονική ανάλυση  του τρόπου συμπεριφοράς , σκέψεων και συναισθημάτων εντός του αθλητικού πλαισίου, όπως η προπόνηση ή ο αγώνας. (Nicholls & Jones, 2013).

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναφερόμενοι στην Αθλητική Ψυχολογία κατανοούν ότι αυτή έχει δύο στόχους (Weinberg & Gould) :

 • Να κατανοήσει πως ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την αθλητική απόδοση.
 • Να καταννοήσει πως η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη, υγεία και την ευεξία των ανθρώπων.

Συνοπτικά, όπως αναφέρει και ο  Cox (2002), «Η Αθλητική Ψυχολογία είναι η μελέτη των επιδράσεων διαφόρων ψυχολογικών και συναισθηματικών παραγόντων  στην απόδοση στον αθλητισμό και την άσκηση και των επιδράσεων της συμμετοχής σε αυτά σε ψυχολογικούς και συναισθηματικούς παράγοντες”.

 

Σχέση Αθλητικής Ψυχολογίας και βελτίωσης της αθλητικής απόδοσης

Η Clews (1996) αναφέρει: « Η Αθλητική Ψυχολογία  αποσκοπεί στο να κάνει τους αθλητές να σκεφτούν τους λόγους που συμμετέχουν  στον αθλητισμό καθώς και τί θέλουν να επιτύχουν. Οταν ξέρεις τους στόχους σου, οι νοητικές δεξιότητες μπορούν να σε βοηθήσουν να πετύχει αυτά που θέλεις. Η Αθλητική Ψυχολογία δεν μαθαίνει στους αθλητές και αθλήτριες πως να μάθουν και να βελτωθούν στο αθλημά τους. Τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να τους βοηθήσει να πετύχουν τις επιδόσεις των ονείρων τους.»

Οι αθλητές αφού έχουν μία αποτελεσματική SMART στοχοθεσία  μπορούν να μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τεχνικές και μεθόδους :
Α. Για να αυξήσουν τα επίπεδα συγκέντρωσης τόσο στις προπονήσεις όσο και τους αγώνες
Β. Για να αυξήσουν τα επίπεδα παρακίνησής τους.
Γ. Για να μειώσουν το προαγωνιστικό άγχος.
Ε. Για να μπορέσουν να συνυπάρξουν σωστά  και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την συνύπαρξη με προπονητές, συναθλητές, επιστημονικό προσωπικό, δημοσιογράφους, συγγενείς κ.λπ.
Στ. Για να μπορέσουν να πιστέψουν αθλητικά στον εαυτό τους και να αυξήσουν τα επίπεδα αυτοπεποίθησης.

Θέματα για περισσότερη σκέψη

 1. Πιστεύετε ότι η αθλητική ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει την αύξηση της απόδοσής σας; Εάν ναι, τί ποσοστό βελτίωσης θα μπορούσατε να προσδοκάτε;
 2. Πιστεύετε ότι χρειάζεται καθημερινή προπόνηση σε κάποιο τομέα της αθλητικής ψυχολογίας που επιθυμούμε να βελτιωθούμε ή αρκεί μερικές προπονήσεις 2-3 φορές τον χρόνο;
 3. Ποιος τομέας της αθλητικής ψυχολογίας σας ενδαφέρει ποιο πολύ; Αύξηση Αυτοπεποίθησης, αύξηση αυτοσυγκέντρωσης, νοερή προπόνηση, προσδιορισμός σωστού επιπέδου διέγερσης;

Διέγερση – Αγχος – Στρες : Ορισμοί και διευκρινήσεις

Στους περισσότερους αθλητές και αθλήτριες υπάρχει ένα σχετικό μπέρδεμα αναφορικά με τις παραπάνω έννοιες και έτσι είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε δίνοντας τους ορισμούς.

Διέγερση είναι ένα μίγμα φυσιολογικών και ψυχολογικών διεργασιών που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο και αναφέρεται στην ένταση της παρακίνησης σε κάποια δεδομένη στιγμή. (Weinberg & Gould 2015)

Άγχος «είναι η αντιμετώπιση μίας αβέβαιας υπαρξιακής απειλής». Το άγχος είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο.  To άγχος είναι ένα αρνητικό συναίσθημα. Χαρακτηρίζεται από νευρικότητα, έννοια και φόβο και σχετίζεται με εγρήγορση ή ενεργοποίηση του σώματος.
Το διαχωρίζουμε  σε:

 • Χαρακτηριολογικό άγχος (trait anxiety), το οποίο είναι μέρος της προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Στο χαρακτηριολογικό άγχος έχουμε ως προυπόθεση ότι κάποιος εκλαμβάνει ως απειλητικές μία σειρά γεγονότων/ συνθηκών που αντικειμενικά δεν είναι ψυχολογικά ή σωματικά επικίνδυνες.
 • Αγχος κατάστασης (state anxiety) αναφέρεται στο κομμάτι της συμπεριφοράς μας που συνεχώς αλλάζει. Αναφέρεται ως η συναισθηματική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υποκειμενικά και συνειδητά συναισθήματα φόβου και έντασης που συνοδεύονται από ενεργοποίηση ή εγρήγορση του αυτόνομου νευρικού συστήματος (Weinberg & Gould 2015)

Στρες είναι «μία μη συγκεκριμένη αντίδραση του σώματος σε οποιαδήποτε απαίτηση εγείρεται πάνω του». Είναι γνωστό ότι υπάρχει το ευνοικό/ θετικό στρες και το κακό στρες που πολλές φορές αναφέρεται ως δυσφορία και ακόμα πιο συχνά ως άγχος κατάστασης.
Το Στρες δεν είναι αποτέλεσμα αλλά μία διαδικασία. Τα στάδια του στρες είναι τα παρακάτω :

 1. Ερέθισμα (Πιθανός στρεσογόνος παράγοντας)
 2. Εκτίμηση της κατάστασης
  α. Προσωπικό Συμφέρον
  β. Αντιλαμβανόμενη Δυνατότητα Ανταπόκρισης
 3. Αντίδραση
  α. Καμία Αντίδραση Αγχους
  β. Αντίδραση άγχους

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα τα χωρίζουμε σε σωματικά και ψυχολογικά.

 Σωματικά

 • Μυική ένταση
 • Μυικοί πόνοι
 • Αισθηση κόπωσης
 • Ξηρά χείλη/ Ξηροστομία
 • Συνεχής ανάγκη για ούρηση
 • Ναυτία
 • Υπεραερισμός
 • Αυξημένη καρδιακή συχνότητα
 • Αυξημένός ρυθμός αναπνοής/ Ταχύπνοια
 • Κρύα ή υγρά χέρια
 • Εφίδρωση
 • Σφίξιμο (πεταλούδες) στο στομάχι/ Στομαχική διαταραχή
 • Δυσκολία ύπνου
 • Πονοκέφαλος
 • Αίσθηση αρρώστιας
 • Αλλοίωση φωνής
 • Τρέμουλο στα πόδια

Ψυχολογικά

 • Αίσθηση σύγχυσης
 • Απώλεια μνήμης αναφορικά με λεπτομέρειες
 • Φόβος
 • Εννοια
 • Αδυναμία λήψης αποφάσεων
 • Αδυναμία συγκέντρωσης
 • Νοητική κόπωση
 • Νοητική σύγχυση

Σχέση μεταξύ διέγερσης και απόδοσης.

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που σχετίζουν το επίπεδο διέγερσης ώστε να μπορούμε να  έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Αυτές οι θεωρίες είναι :

 • Η θεωρία της Ορμής (Drive Theory) που υποστηρίζει ότι υπάρχει γραμμική σχέση.
 • Η θεωρία του ανεστραμμένου U που υποστηρίει ότι υπάρχει σχέση ενός ανάποδου U

 • IZOF = Individualized zones of optimal functioning . O κάθε αθλητής έχει μία βάλτιστη περιοχή εγρήγορσης που λειτουργεί.

 • Το φαινόμενο καταστροφής. Αποδέχεται την θεωρία του ανάποδου U αλλά υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα κατώφλι μετά το οποίο επέρχεται «καταστροφή».

 • Η αντίστροφη θεωρία που υποστηρίζει ότι το επίπεδο διέγερσης επηρεάζει την απόδοση και η σχέση τους εξαρτάται από την ερμηνεία του καθενός του επιπέδου διέγρσης.

Ερώτηση κατανόησης: μπορεί το άγχος και το στρες να προκαλέσουν τραυματισμούς;

Το ψυχολογικό στρες και το άγχος μειώνει τις αντιστάσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, μεγαλώνει την επιβάρυνση του προπονητικού φορτίου, μειώνει την συγκέντρωση του ατόμου, την ικανότητα να εκτελέσει σωστά κινήσεις και ασκήσεις, επεμβαίνει αρνητικά στο ορμονικό σύστημα κ.λπ και όλα αυτά μαζί δημιουργούν προϋποθέσεις ατυχήματος ή τραυματισμού.

Ερώτηση κατανόησης : γιατί το άγχος καταστρέφει την απόδοση;

Το άγχος έχει σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις που καταστρέφουν την απόδοση. Ιδίως οι ψυχολογικές είναι φανερό ότι καταστρέφουν κάθε πιθανότητα υψηλής απόδοσης.

Τεχνικές αντιμετώπισης του άγχους

Οι τεχνικές μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες (Nichols & Jones) :

 • Σε αυτές που εστιάζουν στο πρόβλημα.Τεχνικές που αφορούν την αντιμετώπιση του προβλήματος εφαρμόζονται στο να περιοριστούν τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα που προκαλούν την αντίδραση του στρες. Τέτοια παραδείγματα είναι όταν ο αθλητής αυξάνει την ένταση της προσπάθειας (στην προπόνηση ή στον αγώνα), όταν ο αθλητής κάνει καλύτερη διαχείριση χρόνου τόσο στην προπόνηση/ ζωή του όσο και πριν τον αγώνα ή όταν έχει πλάνο αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων (π.χ. όταν πάθει λάστιχο)
 • Σε αυτές που εστιάζουν στην αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων.Τεχνικές που αφορούν τον περιορισμό των αρνητικών συναισθημάτων. Σε αυτή την κατηγορία έχουμε μεταξύ άλλων: την βοήθεια από κάποιον άλλο (π.χ. τον προπονητή μας), την προσευχή, το χιούμορ και τις τεχνικές ελέγχου της σκέψης
 • Σε αυτές που εστιάζουν στην αποφυγή της αντιμετώπισης. Τέτοιες περιπτώσεις  είναι το σταμάτημα (blocking), να φύγουμε μακριά από την κατάσταση άγχους και να αγνοήσουμε τους ανθρώπους.

Σωματικές Τεχνικές χαλάρωσης

 • Η τεχνική της σταδιακής χαλάρωσης.
 • Τεχνικές ελέγχου της αναπνοής
 • Biofeedback – με την χρήση ηλεκτροδίων
 • Υπνωση

Πρακτική αύξησης του επιπέδου εγρήγορσης

 • Εσωτερικός μόνόλογος με θετικές εκφράσεις για να ανέβει η αθλητική αυτοπεποίθηση.
 • Αύξηση του επιπέδου αναπνοής με μικρές και κοφτές αναπνοές.
 • Κραυγές, π.χ. άρση βαρών.
 • Άκουσμα μουσικής
 • Με άσκηση. Νιώθω υποτονικός και μέσω της προθέρμανσης αυτό αλλάζει

Ασκήσεις

Θεωρείτε ότι είστε αγχώδης στην καθημερινότητά σας; Τί κάνετε για να αντιμετωπίζετε σχετικές καταστάσεις;

 • Σκεφθείτε αθλητικές καταστάσεις στις οποίες βιώσατε stress. Ποια ήταν τα σωματικά ή ψυχολογικά συμπτώματα ; Τί κάνατε για αντιμετωπίσετε την κάθε κατάσταση;
 • Σκεφθείτε καταστάσεις στην επαγγελματική ή προσωπική σας ζωή όπου βιώσατε έντονες καταστάσεις άγχους. Ποια ήταν τα σωματικά ή ψυχολογικά συμπτώματα ; Τί κάνατε για αντιμετωπίσετε την κάθε κατάσταση;
 • Πως εξελίσσεται η ένταση του άγχους αντίστροφα απο την εκκίνηση του αγώνα.
 • Αναφέρατε παραδείγματα που θα μπορούσατε να περιορίσετε το περιβαλλοντικό ερέθισμα και παραδείγματα που αφορούν τον περιορισμό των αρνητικών συναισθημάτων. Δηλαδή από περιπτώσεις προαγωνιστικού άγχρους επιλέξτε περιπτώσεις που θα μπορούσατε να παρέμβετε για να εξαλέιψετε την αιτία άγχους και περιπτώσεις που το δυσάρστο συναίσθημα δεν εξαρτάται από εσάς.

 

 

Βιβλιογραφία

 • Nicholls Adam R. & Jones Leigh, «Psychology in sports coaching), Routlege
 • Weinberg Robert S. & Gould S, «Foundations of Sports and Exercise Psychology», Human Kinetics,Sixth Edition 201
 • Cox Richard H. “Sports Psychology :Concepts and Applications”, Fifth Edition 2002(Μετάφραση Γιάννης Ζέρβας- Εκδόσεις Παρισιανού)
 • Gaylene Clews “Smart Sport”, Australian Institute of Sports, 1996

You May Also Like

More From Author

682Comments

Add yours
 1. 1
  Bryce

  Ahaa, its good dialogue concerning this paragraph at this place at this
  blog, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

 2. 2
  Mellisa

  You can certainly see your skills in the article you write.
  The sector hopes for even more passionate writers
  such as you who aren’t afraid to say how they
  believe. At all times go after your heart.

 3. 3
  Floy

  We’re a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website offered us with useful information to work on. You have done an impressive activity
  and our entire community will likely be grateful to you.

  My blog post Floy

 4. 4
  Keto Lite

  I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never
  found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for
  me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

  Here is my web site :: Keto Lite

 5. 9
  Bodycor Keto Side Effects

  Everything said made a bunch of sense. But, what about this?
  what if you added a little information? I ain’t suggesting your
  information isn’t good., however suppose you added
  a headline to possibly get people’s attention? I mean Αθλητική Ψυχολογία:
  Διαχείριση άγχους – Cyclingworld.gr is a little boring.
  You could peek at Yahoo’s front page and watch how they create news headlines
  to grab people to click. You might try adding a video or
  a pic or two to get readers interested about everything’ve written. Just my opinion, it would make your posts a little livelier.

  My web page – Bodycor Keto Side Effects

 6. 15
  even money podcast picks

  Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering
  your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to exchange solutions with others, why
  not shoot me an e-mail if interested.

 7. 18
  http xe88

  Thanks for the good writeup. It in fact used to be a amusement
  account it. Glance complex to far delivered agreeable from
  you! By the way, how can we communicate?

  Feel free to surf to my homepage :: http xe88

 8. 24
  918kiss 2 kiosk

  Hello! This is my first visit to your blog!

  We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

  Your blog provided us valuable information to work on. You have
  done a wonderful job!

  Check out my page – 918kiss 2 kiosk

 9. 25
  demo lpe88

  Hey! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

  Feel free to visit my web site – demo lpe88

 10. 26
  online betting odds

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand.

  It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking
  forward for your next post, I will try to get the hang of
  it!

 11. 27
  kiss918 for ios

  Its such as you learn my mind! You appear to understand so much approximately this, such as you
  wrote the book in it or something. I feel that you
  can do with some % to pressure the message house a
  little bit, but instead of that, this is magnificent blog.
  A fantastic read. I’ll certainly be back.

  Have a look at my page – kiss918 for ios

 12. 29
  Keto Lite

  What i do not realize is if truth be told how you’re no longer really much more smartly-favored
  than you may be now. You are so intelligent. You understand thus considerably
  in terms of this matter, produced me in my view consider it from a lot
  of numerous angles. Its like men and women are not interested until it’s one thing to do with Girl gaga!
  Your individual stuffs great. Always deal with it up!

  Feel free to visit my webpage; Keto Lite

 13. 30
  download kiss888

  you are in reality a excellent webmaster. The website loading speed is amazing.

  It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.

  Also, The contents are masterpiece. you have done a
  great process on this topic!

  Feel free to surf to my web site – download kiss888

 14. 36
  Nam

  Spot on with this write-up, I really think this site
  needs a lot more attention. I’ll probably be back
  again to read more, thanks for the info!

  My blog … 918kaya jackpot (Nam)

 15. 37
  Mark

  Thanks for the marvelous posting! I quite enjoyed reading it,
  you are a great author. I will make sure to bookmark your blog and definitely will come back someday.
  I want to encourage that you continue your great posts, have
  a nice weekend!

  my website jpot live22 (Mark)

 16. 41
  New Flow XL Review

  A person essentially lend a hand to make severely posts I’d state.
  This is the very first time I frequented your
  web page and so far? I surprised with the research you made to create this particular publish incredible.

  Wonderful job!

  Feel free to surf to my webpage: New Flow XL Review

 17. 42
  xe88-app.Com

  Greetings! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in exchanging links or
  maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My website goes over a lot of the same topics as yours and I believe
  we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Awesome blog by
  the way!

  Feel free to surf to my webpage: game Greatwall99 download (xe88-app.Com)

 18. 43
  https://xe88-app.com

  I was wondering if you ever considered changing the layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say. But
  maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

  Also visit my web blog :: love138 download pc, https://xe88-app.com,

 19. 45
  New Flow XL Reviews

  I rarely leave a response, however i did a few searching and wound
  up here Αθλητική Ψυχολογία:
  Διαχείριση άγχους – Cyclingworld.gr.

  And I do have 2 questions for you if you tend not to mind.
  Is it simply me or does it appear like some of the remarks
  come across like coming from brain dead individuals? 😛 And, if you are
  posting at additional sites, I’d like to keep up with everything fresh you have to
  post. Would you make a list of every one of your shared
  sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  Also visit my page … New Flow XL Reviews

 20. 47
  Skyline X Drone

  of course like your web site however you need to take
  a look at the spelling on several of your posts.
  A number of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the truth however I’ll surely come again again.

  Feel free to surf to my blog Skyline X Drone

 21. 49
  Gentille Derma Cream

  Great blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?

  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.

  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices
  out there that I’m totally overwhelmed .. Any tips? Thanks!

  Here is my web site – Gentille Derma Cream

 22. 50
  Pure Form Keto Review

  I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing issues with your website.
  It appears as if some of the written text in your content are running off the screen. Can somebody else please provide
  feedback and let me know if this is happening to them too?

  This might be a problem with my internet browser because I’ve had this happen previously.
  Cheers

  Stop by my web blog: Pure Form Keto Review

 23. 54
  Natural Alpha XL Pills

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few pics to drive the message
  home a little bit, but instead of that, this is fantastic blog.
  A great read. I will definitely be back.

  Have a look at my web-site – Natural Alpha XL Pills

 24. 62
  dsoplanner.com

  I think this is among the most important information for me.
  And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is wonderful, the
  articles is really excellent : D. Good job, cheers

  my site … dsoplanner.com

 25. 63
  PeniSizeXL

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.

  I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.

  I will definitely comeback.

  Here is my web page; PeniSizeXL

 26. 67
  Slim X Keto BHB

  I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative
  and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head.
  The problem is an issue that too few people are speaking intelligently about.
  I am very happy that I came across this in my search for something regarding this.

  Here is my web page :: Slim X Keto BHB

 27. 68
  D-Fine8 Reviews

  I’ve been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever
  before.

  Here is my web-site … D-Fine8 Reviews

 28. 69
  SlimX Keto

  I am curious to find out what blog platform you are working
  with? I’m experiencing some minor security issues with my latest site and I’d like to find something more safeguarded.
  Do you have any solutions?

  Also visit my web blog SlimX Keto

 29. 75
  Phincat Review

  Somebody necessarily assist to make significantly posts I might state.

  That is the very first time I frequented your website page and
  to this point? I amazed with the research you made to create this particular submit amazing.
  Wonderful task!

  Also visit my blog post … Phincat Review

 30. 78
  Social Media Marketing

  I’ve been browsing on-line more than three hours these days, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is beautiful value enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you probably did, the net will likely be much more useful than ever before.

 31. 79
  SEO

  You can definitely see your enthusiasm within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 32. 80
  NatureFused Cream

  I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.
  I’m hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well.
  In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

  Feel free to visit my web blog; NatureFused Cream

 33. 81
  Ronnie

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to
  read more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly return.

  Look at my homepage … PeniSizeXL Reviews (Ronnie)

 34. 85
  web hosting for

  Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and
  you are just extremely magnificent. I really like what you’ve acquired here, certainly
  like what you are stating and the way in which you say
  it. You make it entertaining and you still take care of
  to keep it sensible. I cant wait to read much more from you.
  This is really a terrific website.

 35. 89
  your scoliosis surgery

  I absolutely love your website.. Very nice colors & theme.
  Did you build this site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my very own site and want to find out where you got this from or exactly what
  the theme is named. Thank you!

 36. 91
  your asmr

  Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i
  was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do
  you stop it, any plugin or anything you can suggest? I get so
  much lately it’s driving me mad so any assistance is very much
  appreciated.

 37. 93
  of asmr

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4
  year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and
  screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her
  ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off
  topic but I had to tell someone!

 38. 94
  is scoliosis surgery

  Great items from you, man. I have take note your stuff previous to
  and you’re just extremely fantastic. I actually like what you’ve bought here, really
  like what you’re stating and the way by which you are saying it.
  You are making it enjoyable and you still care for to keep it sensible.
  I can not wait to learn far more from you. This is really a terrific
  web site.

 39. 102
  bitly.com

  The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone
  and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is totally off topic but I had to share it with
  someone! ps4 games https://bit.ly/3nkdKIi ps4 games

 40. 113
  ps4 games is

  I was wondering if you ever thought of changing the structure of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could
  connect with it better. Youve got an awful lot of text for only
  having one or two images. Maybe you could
  space it out better?

 41. 210
  xe tai hyundai

  Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful information specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and good luck.

 42. 211
  xe tai huyn dai

  What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & aid other users like its helped me. Great job.

 43. 214
  Ottiwell Robinson

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 44. 219
  for more details

  I blog often and I truly appreciate your content. Your article has really peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 45. 221
  wday.fun

  Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It’s so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also.횟수 무제한 출장

 46. 222
  sezam-fun

  Goodd day! This post couldn’t bee written anny better!Readsing through this post reminds me of my good oldroom mate! He always kept talking about this. I willforward ths post to him. Pretty sure he will haqve a good read.Manyy thanks for sharing!

 47. 225
  Tattoo Designs

  An interesting discussion is definitely worth comment. I think that you need to write more about this topic, it may not be a taboo matter but typically folks don’t discuss these subjects. To the next! Cheers!!

 48. 238
  view

  Hey, you used to write wonderful, but the last several posts have been kindaboring… I miss your great writings. Past few postsare just a little out benefits of eating healthy track!come on!

 49. 240
  fresh fish malaysia

  I’m no longer sure the place you are getting your info, however great topic. I must spend a while finding out much more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

 50. 258
  real estate condos for sale

  💟 เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ครบจบในที่เดียว✅รวมค่ายเกมชื่อดังสุดฮิตและคาสิโนยอดนิยม✅ฝาก-ถอนต่อวันไม่จำกัดหรือนับเทิร์นสนใจสอบถามแอดมินได้เลยนะคะ

 51. 266
  acu assignment help

  I’m extremely pleased to discover this page.
  I need to to thank you for ones time just for this wonderful read!!
  I definitely really liked every little bit of it and I
  have you saved to fav to look at new things in your website.

 52. 267
  tinyurl.com

  Howdy would you mind stating which blog platform you’re using?

  I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for
  something completely unique. P.S My apologies
  for being off-topic but I had to ask!

 53. 268
  tinyurl.com

  Pretty portion of content. I just stumbled upon your
  website and in accession capital to assert that
  I get actually enjoyed account your weblog posts.
  Anyway I will be subscribing in your feeds or even I success you get
  entry to constantly rapidly.

 54. 270
  bit.ly

  Howdy! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when browsing from my
  apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to
  correct this problem. If you have any suggestions, please share.
  Many thanks!

 55. 271
  bit.ly

  Heya terrific website! Does running a blog such
  as this take a great deal of work? I have very little understanding of
  computer programming however I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyhow, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off subject nevertheless I simply
  needed to ask. Thanks!

 56. 272
  homepage

  Howdry I am so thrilled I foound your website,
  I really found you by accident, while I was browsing on Biing for something else, Nonetheless I am here
  now and would just like to say cheers for
  a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also llve the theme/design),
  I don’t have time to look over it all at the moment but I have saved it aand also included your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic
  jo.
  homepage

 57. 273
  IQ

  An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker
  who was doing a little research on this. And he actually ordered me dinner due to the fact that I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to discuss this issue here on your web page.

 58. 275
  locanto classified

  It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this post and if I could I desire to suggest you
  some interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article.

  I desire to read more things about it!

 59. 276
  binary option signals

  Admiring the hard work you put into your site and in depth information you present.
  It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same
  unwanted rehashed information. Great read! I’ve bookmarked your
  site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 60. 278
  ae888 casino

  Thank you for some other informative web site. The place else may
  just I am getting that type of info written in such a perfect means?

  I have a venture that I am simply now running on, and I’ve been on the
  look out for such information.

 61. 280
  https://anhem88.io

  Hello there! This article couldn’t be written any better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I will forward this post to him.

  Pretty sure he’s going to have a great read. Many thanks for sharing!

 62. 288
  https://daroophen.com/

  داروخانه آنلاین – داروخانه اینترنتی با ارسال رایگان – داروخانه اینترنتی – بی
  نسخه مدارس دخترانه پروین اعتصامی واقع در میدان پاستور، و فروشگاه
  داروخانه گیاهپزشکیِ دکتر. همچنین
  میتوان به داروخانه ای بزرگ و کامل را دارند زیرا از نظر.
  عضو این سازمان، حداقل دانش را
  در مورد مکملها چه شرایطی وجود https://daroophen.com/
  دارد. سبوم ایجاد می شود و نوجوانانی که دچار اختلال عملکرد جنسی شود و.

  ​​!

 63. 290
  Lorenzo

  You have made some good points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 64. 291
  wwe player wife

  Hi there, I discovered your website via Google
  whilst searching for a related topic, your web site
  got here up, it appears good. I have bookmarked
  it in my google bookmarks.
  Hi there, simply was alert to your blog via Google, and
  found that it’s really informative. I’m gonna watch out
  for brussels. I will be grateful in the event you proceed this in future.

  Numerous people shall be benefited out of your writing.
  Cheers!

 65. 292
  bit.ly

  I think that everything composed was very logical.
  But, think on this, suppose you added a little content?
  I ain’t suggesting your information is not solid, however suppose you added a post title to possibly get folk’s attention? I mean Αθλητική Ψυχολογία:
  Διαχείριση άγχους – Cyclingworld.gr is kinda vanilla.
  You should look at Yahoo’s home page and see how they create
  news headlines to grab viewers to open the links.
  You might add a video or a pic or two to grab readers interested about
  everything’ve got to say. In my opinion, it might make your posts a little bit more interesting.

 66. 293
  Antonia

  Heya are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started
  and set up my own. Do you require any html coding expertise to
  make your own blog? Any help would be really appreciated!

 67. 295
  tinyurl.com

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read more of your
  useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 68. 296
  tinyurl.com

  This design is incredible! You obviously know
  how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos,
  I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.

  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 69. 297
  tinyurl.com

  I think this is among the most important information for me.

  And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The site
  style is ideal, the articles is really nice : D. Good job,
  cheers

 70. 298
  ae888 casino

  I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else encountering
  issues with your blog. It appears like some of the text on your posts
  are running off the screen. Can someone else
  please comment and let me know if this is happening to them as well?
  This might be a problem with my web browser because I’ve had this
  happen before. Many thanks

 71. 299
  tinyurl.com

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable information to work on. You have
  done a formidable job and our entire community will be grateful to
  you.

 72. 300
  tinyurl.com

  My brother recommended I may like this website.

  He used to be entirely right. This put up truly made my day.
  You cann’t consider simply how so much time I had spent for
  this info! Thanks!

 73. 301
  tinyurl.com

  Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same time as you
  amend your site, how can i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast
  provided shiny transparent concept

 74. 304
  pożyczka online

  A person necessarily help to make critically posts I would state.
  This is the very first time I frequented your web page and up to now?
  I amazed with the research you made to make this actual put up amazing.
  Magnificent process!

 75. 306
  chow chow puppies for sale

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was conducting
  a little research on this. And he actually ordered me breakfast because I stumbled upon it for
  him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for
  the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this topic here on your site.

 76. 307
  dentoto

  You’re so awesome! I do not suppose I’ve truly read through
  anything like that before. So good to discover
  somebody with some genuine thoughts on this subject. Seriously..
  thanks for starting this up. This site is one thing that’s needed on the internet,
  someone with a bit of originality!

 77. 308
  cell phone jammer

  Hi there, I discovered your site by means of Google whilst searching for a related
  topic, your website got here up, it appears good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply changed into alert to your weblog via Google, and located that it is truly
  informative. I am gonna be careful for brussels. I’ll be grateful if you happen to continue this in future.
  Lots of other folks will probably be benefited out of your writing.

  Cheers!

 78. 309
  خرید گیم تایم 60 روزه روسیه

  خرید گیم تایم,خرید گیم تایم wow,خرید گیم
  تایم 60 روزه,خرید گیم تایم بلیزارد,خرید گیم
  تایم 30 روزه,خرید گیم تایم ارزان,خرید گیم تایم وو,
  خرید گیم تایم ffxiv,خرید گیم تایم wow 30 روزه,خرید گیم تایم
  wow روسیه,خرید گیم تایم wow shadowlands,خرید گیم تایم wow 60 روزه,خرید گیم تایم world of warcraft,خرید گیم تایم 60 روزه روسیهخرید گیم تایمخرید گیم تایم,خرید گیم تایم wow,خرید گیم تایم 60 روزه,
  خرید گیم تایم بلیزارد,خرید گیم
  تایم 30 روزه,خرید گیم تایم ارزان,خرید گیم تایم وو,خرید گیم
  تایم ffxiv,خرید گیم تایم wow 30 روزه,خرید گیم تایم wow روسیه,خرید گیم تایم wow shadowlands,خرید گیم تایم wow 60 روزه,خرید گیم تایم world of warcraft,خرید گیم
  تایم 60 روزه روسیه

 79. 310
  Auto Verkopen

  Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.

  I’m thinking about making my own but I’m not sure
  where to start. Do you have any points or suggestions?

  Appreciate it

 80. 312
  togel sgp

  Having read this I believed it was extremely informative.
  I appreciate you spending some time and effort to put this informative article
  together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments.

  But so what, it was still worth it!

 81. 314
  Airport Tycoon Script Pastebin 2022

  Hello there! This is kind of off topic but I need some help
  from an established blog. Is it hard to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any tips or suggestions? Many thanks

 82. 318
  Borneo Red Pulver

  Die Qualität ist für den Preis wirklich in Ordnung, allerdings bevorzuge ich persönlich
  trotzdem das normale Borneo Red Vein, ist aber mehr eine persönliche Geschmackssache;
  das “normale” BVR ist einfach meine Lieblingssorte!
  Trotzdem 5 Sterne für dieses Produkt!

 83. 320
  slot terbaik

  Hello! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read.

  Thank you for sharing!

 84. 323
  ejournal.umpwr.ac.id

  Today, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see
  if it can survive a 40 foot drop, just so she can be
  a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.

  I know this is completely off topic but I had to
  share it with someone!

 85. 325
  iptv 1 month

  Hey there! Someone in my Myspace group shared this website with
  us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my
  followers! Superb blog and outstanding design.

 86. 328
  Earn online

  I simply could not leave your web site before suggesting that I
  really loved the usual info an individual provide for your visitors?
  Is going to be again frequently to inspect new posts

 87. 333
  7.62x39 ammo

  Nice post. I used to be checking continuously this
  weblog and I’m impressed! Very useful information specially the remaining section 🙂 I
  care for such info much. I used to be seeking this particular info for a long time.
  Thank you and good luck.

 88. 334
  YourDoll株式会社

  貧 乳 ラブドール ダッチワイフの選択的使用の一部は何ですか?ダッチワイフマッサージパーラーは将来的にスポットを持っていますか?ダッチワイフを購入する前に知っておくべきことをダッチワイフに集中するための簡単で面倒なヒント

 89. 337
  a1riverside

  A1riverside.vn là website của Khu căn hộ A1 Riverside cách
  Phú Mỹ Hưng chỉ 1 bước chân với đầy đủ tiện ích a1riverside của 1 khu căn hộ cao cấp.
  Đây là dự án do Đức Khải làm chủ đầu tư, thuộc khối công trình Era
  Town, tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Lương
  Bằng nối dài – Đường 15B, Phường Phú Mỹ, Quận 7,
  TP.HCM.

  Để mang đến những thông tin bổ ích cho người dùng và phát triển thêm các lĩnh vực
  khác như: Đời sống, kinh tế, văn hóa, xã
  hội, ẩm thực… nên chúng tôi thành lập thêm website tin tức tổng hợp –
  a1riverside.vn

  Bạn hãy liên hệ với chúng tôi thông qua các thông
  tin sau:

  Địa Chỉ: Nguyễn Lương Bằng nối dài – Đường 15B, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

  Số Điện Thoại: 0333.565.868

  Email: a1riverside.vn@gmail.com

  Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của
  chúng tôi, chúc bạn một ngày tốt lành.

 90. 346
  Mortgage

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking
  and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group.
  Talk soon!

  Also visit my web site … Mortgage

 91. 348
  Hayatta Kal Oyunu

  Promosyon kodu PLAYBEST Lisanslı Casino’da ROX.
  50 Depozitosuz Döndürme kayıt için ROX Slot makinesinde kumarhane LOST RELICS sağlayıcıdan NetEnt: Bonus kodu PLAYBEST.
  Bahis x45. Bir promosyon kodu ile Kayıt Olmak İçin Depozito Olmadan 50 Döndürme Alın PLAYBEST
  ve kumarhanede bir Para Yatırma Bonusu (% 200) ROX! Gözden.

 92. 352
  male sex doll

  sex doll New vids of the 165cm Gigantic bosom at the Sydney Sexpo THICK ASS SEX DOLLS: LOVE DOLLS WITH Delicious Large ASS High quality Chinese 158cm full size reasonable sex doll European woman life size sex dolls for men with huge ass

 93. 356
  my response 6 cylinder motor insurance

  It’s appropriate time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some fascinating
  things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 94. 360
  tinyurl.com

  Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital
  to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.

  Anyway I’ll be subscribing to your augment and
  even I achievement you access consistently
  rapidly.

 95. 362
  slurricane strain

  Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking
  for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to
  ask!

 96. 363
  glock pink

  Hi there this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or
  if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I
  wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 97. 365
  https://lionofviennasuite.sbnation.com/users/ShaunDela8

  Magnificent items from you, man. I have understand your stuff prior to
  and you are just too wonderful. I actually like what you have acquired right here, really like what you are saying
  and the way through which you assert it. You make it enjoyable and you still care for to keep
  it wise. I can’t wait to learn much more from you.
  This is actually a tremendous site.

 98. 369
  raikov

  I don’t even know the way I finished up here, but I believed this submit used
  to be good. I don’t recognise who you’re but definitely you are going to a well-known blogger in case you aren’t already.
  Cheers!

 99. 371
  tinyurl.com

  You are so interesting! I do not think I’ve read through a
  single thing like that before. So wonderful to discover somebody
  with a few unique thoughts on this subject matter. Seriously..

  many thanks for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with a little originality!

 100. 372
  liga99

  I aam not sure ᴡhеre you’re getting ʏour іnformation, ƅut grеat
  topic. Ӏ needs to spend somme time learning
  mߋre ᧐r understanding mߋre. Tһanks fⲟr magnificent information Ӏ
  was lօoking for this info for my mission.

  Aⅼѕo visit my web site :: liga99

 101. 375
  tinyurl.com

  Hello there, I discovered your blog via Google even as looking
  for a similar topic, your website got here up, it looks good.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply turned into aware of your blog through Google,
  and found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels.
  I’ll be grateful should you proceed this in future.
  Many other people shall be benefited from your writing.
  Cheers!

 102. 380
  anasi_sikismis

  Just wish to say your article is as astonishing.
  The clearness for your post is simply excellent and that i could think you are
  an expert on this subject. Fine together with your permission let me
  to clutch your feed to stay updated with coming near near post.
  Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 103. 385
  click here

  I have been browsing online more than 4 hours today, yet I never found
  any interesting article like yours. It’s pretty worth enough
  for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

  Feel free to surf to my web blog … click here

 104. 387
  throne chair manufacturer

  I don’t know if it’s just me or if perhaps everybody
  else experiencing issues with your site. It appears as if some of the text within your posts are running off
  the screen. Can somebody else please provide feedback and let
  me know if this is happening to them as well? This could be a issue
  with my internet browser because I’ve had this happen previously.
  Thank you

 105. 388
  http://www.evergale.org

  It’s perfect time to make some plans for the
  future and it is time to be happy. I have read this post
  and if I could I wish to suggest you some interesting things
  or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article.

  I desire to read even more things about
  it!

 106. 389
  info

  It’s the best time to make a few plans for the long run and it is time to be happy.
  I have read this submit and if I may just I want to suggest you
  some attention-grabbing issues or advice. Perhaps you can write next articles regarding
  this article. I wish to learn more issues about it!

 107. 390
  tinyurl.com

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your web site offered us with valuable info
  to work on. You’ve done a formidable job and our entire group shall be grateful to you.

 108. 391
  Jago88.Web.Fc2.Com

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be
  running off the screen in Safari. I’m not sure if this is
  a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks

  Also visit my web blog … Jago 88 (Jago88.Web.Fc2.Com)

 109. 394
  tinyurl.com

  Thank you for any other informative web site. Where else
  could I get that type of info written in such a perfect means?
  I have a challenge that I am simply now operating on, and I’ve been on the look out for such information.

 110. 395
  my blog

  Great beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I have been a
  little bit acquainted of this your broadcast offered vivid transparent idea

 111. 402
  tinyurl.com

  Wow, awesome weblog structure! How long have you been running a blog for?
  you make running a blog look easy. The full glance of your web site is magnificent, let alone the content!

 112. 403
  HARGA_TIKET_TRAVEL

  I do accept as true with all the ideas you have introduced
  on your post. They’re very convincing and will certainly
  work. Nonetheless, the posts are very brief for novices.
  Could you please extend them a little from subsequent
  time? Thanks for the post.

 113. 405
  http://tinyurl.com/2eknq2h8

  Unquestionably believe that which you said. Your
  favorite reason appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects ,
  people can take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 114. 410
  http://ict-edu.uk/user/carry85794/

  hello there and thank you for your info – I’ve definitely
  picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web
  site, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes
  affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with
  Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your
  respective interesting content. Ensure that you update this again very soon.