Άμεση ανάγκη για τρόφιμα έχει το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.

Άμεση ανάγκη για τρόφιμα έχει το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, ένα σχολείο που προσφέρει πολύτιμο έργο σε 46 παιδιά ηλικίας 7 έως 15 ετών [more…]