Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους

Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους

Με οδηγό τη μακρόχρονη και επιτυχημένη εμπειρία του ΣΕΦΑΑ ΔΠΘ σε μεταπτυχιακά προγράμματα, σχεδιάστηκε και υλοποιείται ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο τη «ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» (ΛΕΙΔΙΑΤΑΑ), το οποίο θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (ΦΕΚ 2011/ τ.Β’/4.7.2016΄).

 

Σκοπός

Σκοπός του ΛΕΙΔΙΑΤΑΑ είναι όχι μόνο να μεταφέρει τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στη λειτουργική διαχείριση τραυματισμών αλλά και να τις εφαρμόσει πρακτικά στο πεδίο της άσκησης. Για την υλοποίησή του ενσωματώνονται σύγχρονα τεχνικά μέσα, μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα που συνδυάζει την εντατική φοίτηση με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα  μαθήματα απαιτεί  εντατική φοίτηση, άλλοτε με δια ζώσης διδασκαλία και άλλοτε από απόσταση, δηλαδή χωρίς τη φυσική παρουσία του φοιτητή.

 

Το παρόν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες της άσκησης και της υγείας οι οποίοι:

 • επιθυμούν να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στις γνώσεις τους στο αντικείμενο της λειτουργικής άσκησης ως μέσο πρόληψης μυοσκελετικών προβλημάτων
 • επιθυμούν εξειδίκευση στη λειτουργική διαχείριση τραυματισμών με έμφαση στο πεδίο της άσκησης
 • έχουν ήδη αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και αδυνατούν να παρακολουθήσουν ένα Πρόγραμμα που απαιτεί μόνο φυσική παρουσία.

Για να δούμε μια ματιά  στον σχεδιασμό του προγράμματος και τι ακριβώς προσφέρει.

 

Χαρακτηριστικά και καινοτομίες

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα διότι:

Εισάγει για πρώτη φορά στη χώρα μας τη λειτουργική άσκηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών συνδυάζοντας την εντατική φοίτηση με την εκπαίδευση από απόσταση.

Δίνει έμφαση από την αρχή του προγράμματος και σε όλη τη διάρκειά του στην εφαρμογή προγραμμάτων λειτουργικής άσκησης όχι μόνο σε ασκούμενους αλλά και σε τραυματισμένους αθλητές.

Είναι εντατικό πρόγραμμα που απαιτεί: υλοποίηση υποχρεώσεων 8 μαθημάτων σε ένα ακαδημαϊκό έτος και ένα εξάμηνο πρακτικής εφαρμογής ή επιστημονικής διατριβής (επιλογή υποψηφίου)

Δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο της επιλογής είτε επαγγελματικής εξειδίκευσης (μέσω της πρακτικής άσκησης) είτε ερευνητικής κατεύθυνσης μέσω εκπόνησης επιστημονικής διατριβής

Οι υποψήφιοι του προγράμματος έχουν την επιλογή α) να προσαρμόσουν ένα μέρος της φοίτησης σε χρονικές περιόδους που ταιριάζουν στο πρόγραμμά τους β) να παρακολουθούν μαθήματα και να υλοποιούν δράσεις (πρακτική άσκηση ή επιστημονική διατριβή)από τον τόπο διαμονής τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος .

Συνδέει άμεσα  τα ερευνητικά δεδομένα με την εφαρμογή τους στους χώρους της άσκησης.

Υποστηρίζεται από ένα πλήθος επιστημονικών εντύπων και ηλεκτρονικών πηγών βιβλιογραφίας, από εργαστηριακά μαθήματα και ένα άρτιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές από περιοχές εκτός πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα σπουδών, οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι υπόκεινται σ’ ένα διαρκές σύστημα αξιολόγησης και συνεργάζονται  στη διδασκαλία και την έρευνα με αξιολογημένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 

 

Τόπος διεξαγωγής και υποδομή

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΣΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης και απαιτεί φυσική παρουσία για το 10% του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης ενώ η υπόλοιπη εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται με τη μέθοδο εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο συνολικός χρόνος εντατικής φοίτησης είναι ένα ακαδημαϊκό έτος.

 

Αναλυτικότερα οι απαιτήσεις του προγράμματος είναι:

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :

Ένα τριήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους (Παρασκευή Σάββατο Κυριακή) πραγματοποιείται δια ζώσης διδασκαλία με φυσική παρουσία όλων στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος. Οι υπόλοιπες διαλέξεις διεξάγονται με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, ασύγχρονες διαλέξεις και σύγχρονες συζητήσεις (forum)) καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου (μέθοδος εξ’ αποστάσεως).

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :

Ένα τριήμερο του Μαΐου κάθε έτους (Παρασκευή Σάββατο Κυριακή) πραγματοποιείται δια ζώσης διδασκαλία με φυσική παρουσία όλων στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος). Οι υπόλοιπες διαλέξεις διεξάγονται με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, ασύγχρονες διαλέξεις και σύγχρονες συζητήσεις (forum)) καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου (μέθοδος εξ’ αποστάσεως).

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ο υποψήφιος επιλέγει είτε την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής είτε την  παρακολούθηση/ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης –.

 

Οι δράσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν είτε στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος (ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής) είτε σε τόπο επιλογής του υποψηφίου- και καταλαμβάνουν όλο το Γ’ εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σε 6 μαθήματα των πρώτων 2 εξαμήνων (παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση).

 

 

 

Κύκλος μαθημάτων από απόσταση:

 

Τα μαθήματα με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (βιντεοσκοπημένες, ασύγχρονες και σύγχρονες συζητήσεις (forum)) πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους. Αναλυτικότερα:

 

Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις

Με την μέθοδο αυτή η διάλεξη η οποία είναι βιντεοσκοπημένη, μπορεί να παρακολουθηθεί κατά την διάρκεια της εβδομάδας παράδοσης, την ώρα και την ημέρα που μπορεί ο φοιτητής/τρια.

 

Ασύγχρονη διδασκαλία

Με την «ασύγχρονη διδασκαλία» οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, μια συγκεκριμένη διάλεξη εξ αποστάσεως που βρίσκεται σε ένα δικτυακό τόπο σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 

Σύγχρονη επικοινωνία

Με τη «σύγχρονη επικοινωνία από απόσταση» ο διδάσκων καθηγητής και οι φοιτητές είναι συνδεδεμένοι μέσω Η/Υ σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες στη διάρκεια του εξαμήνου και πραγματοποιούν συζητήσεις σχετικές με απορίες που προέκυψαν από τα μαθήματα έχοντας αμοιβαία λεκτική επικοινωνία και ταυτόχρονη οπτική επαφή.

 

Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από το σπίτι τους στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΔΠΘ. Δίνεται δε η δυνατότητα απόκτησης σύγχρονων (on-line) και ασύγχρονων (off-line) ηλεκτρονικών πληροφοριών είτε μέσα από το διαδίκτυο είτε μέσα από τις τράπεζες πληροφοριών των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκών άλλων Τμημάτων.

Ημερομηνίες – Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας

Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο ΠΜΣ «ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους»από την 1η  έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

Η κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας προτείνεται να γίνει σε μορφή PDF αποκλειστικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος  (leitourgiki@phyed.duth.gr) και όσοι επιλεγούν να πρέπει να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή  το φάκελο υποψηφιότητας τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

 

Η Δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων (τριήμερο εντατικής φοίτησης) για το Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ θα πραγματοποιηθεί το    1ο   15/θημερο Νοεμβρίου 2017  (με  πιθανές ημερομηνίες: 10-12/11).

44 thoughts on “Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους”

 1. When I to begin with commented I clicked the “Notify me when new comments are additional” checkbox and now every time a comment is added I get quite a few e-mails While using the very same remark. Is there any way you may remove folks from that service? Thanks a lot!

 2. I will immediately snatch your rss as I can not to search out youre-mail subscription url or newsletter support. Do you’ve any?Kindly allow me to understand so as which i may perhaps subscribe.Many thanks.

 3. Great article! This is the type of info that
  should be shared around the net. Disgrace on Google for not
  positioning this submit higher! Come on over and visit my website .
  Thanks =)

 4. Every weekend i used to visit this site, as i wish for enjoyment, since this this web site conations genuinely fastidious funny information too.

 5. My spouse and I stumbled over here from a different web page and thought I should check things out.
  I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to finding out about your web page repeatedly.

 6. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get bought an nervousness over that
  you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the
  same nearly very often inside case you shield
  this increase.

 7. Thanks for your personal marvelous posting! I certainly
  enjoyed reading it, you may be a great author.
  I will remember to bookmark your blog and definitely will come back at some point.
  I want to encourage continue your great work, have
  a nice holiday weekend!

 8. Hi! I realize this is sort of off-topic but I needed to ask.
  Does building a well-established website such as yours require a large
  amount of work? I am completely new to running a blog but I do
  write in my diary every day. I’d like to start a blog so I can share my experience and
  feelings online. Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring blog owners.
  Thankyou!

 9. Hello are using WordPress for your blog platform? I’m new to
  the blog world but I’m trying to get started and set up my own.
  Do you require any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 10. Appreciating the dedication you put into your
  blog and detailed information you present.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material.
  Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 11. With havin so much content do you ever run into any issues
  of plagorism or copyright violation? My website has
  a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced
  but it seems a lot of it is popping it up all over the
  internet without my permission. Do you know any
  solutions to help stop content from being stolen?
  I’d genuinely appreciate it.

 12. Hey! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the
  post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 13. constantly i used to read smaller content which also clear their motive, and that is also happening with this piece
  of writing which I am reading now.

 14. I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this kind of space .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this
  site. Reading this information So i am glad to show that I’ve
  a very just right uncanny feeling I came upon just what I
  needed. I such a lot indubitably will make certain to do not fail
  to remember this website and give it a look on a continuing basis.

 15. I’m not sure where you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

 16. Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty
  much the same layout and design. Excellent choice of colors!

 17. I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog
  that’s both educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the
  head. The issue is something which too few men and
  women are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this during my search for something concerning this.

 18. Thanks for another informative blog. The place else may I get that kind
  of information written in such a perfect means? I have
  a challenge that I am simply now working on, and I have been on the glance
  out for such information.

 19. Usually I do not learn article on blogs, however I would like to
  say that this write-up very forced me to try and
  do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, very
  nice article.

 20. Ahaa, its good discussion on the topic of this paragraph
  here at this blog, I have read all that,
  so at this time me also commenting here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *