Διαχείριση Άγχους

Κείμενο : Γιάννης Ψαρέλης, BSc, MSc x2, MBA, PHd candidate

 

Περιεχόμενα

 • Αθλητική Ψυχολογία
 • Σχέση Αθλητικής Ψυχολογίας και Αθλητικής Απόδοσης
 • Διέγερση, Αγχος, Στρες : Ορισμοί
 • Συμπτώματα τους στρες : Σωματικά και Ψυχολογικά
 • Τεχνικές χαλάρωσης.
 • Τεχνικές αύξησης του επιπέδου εγρήγορσης.
 • Βιβλιογραφία

 

Τί είναι η Αθλητική Ψυχολογία ;

Η Ψυχολογία είναι το επιστημονικό πεδίο που αναλύει τις ανθρώπινες συμπεριφορές, σκέψεις και συναισθήματα.

Σε συνέχεια του παραπάνω η Αθλητική Ψυχολογία  αναφέρεται στην επιστημονική ανάλυση  του τρόπου συμπεριφοράς , σκέψεων και συναισθημάτων εντός του αθλητικού πλαισίου, όπως η προπόνηση ή ο αγώνας. (Nicholls & Jones, 2013).

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναφερόμενοι στην Αθλητική Ψυχολογία κατανοούν ότι αυτή έχει δύο στόχους (Weinberg & Gould) :

 • Να κατανοήσει πως ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την αθλητική απόδοση;
 • Να καταννοήσει πως η συμμετοχή σε αθλητικές δρστηριότητες μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη, υγεία και την ευεξία των ανθρώπων;

Συνοπτικά όπως αναφέρει και ο  Cox (2002) «Η Αθλητική Ψυχολογία είναι η μελέτη των επιδράσεων διαφόρων ψυχολογικών και συναισθηματικών παραγόντων  στην απόδοση στον αθλητισμό και την άσκηση και των επιδράσεων της συμμετοχής σε αυτά σε ψυχολογικούς και συναισθηματικούς παράγοντες”.

 

Σχέση Αθλητικής Ψυχολογίας και βελτίωσης της αθλητικής απόδοσης

Η Clews (1996) αναφέρει : « Η Αθλητική Ψυχολογία  αποσκοπεί στο να κάνει τους αθλητές να σκεφτούν τους λόγους που συμμετέχουν  στον αθλητισμό καθώς και τί θέλουν να επιτύχουν. Οταν ξέρεις τους στόχους σου, οι νοητικές δεξιότητες μπορούν να σε βοηθήσουν να πετύχει αυτά που θέλεις… Η Αθλητική Ψυχολογία δεν μαθαίνει στους αθλητές και αθλήτριες πως να μάθουν και να βελτωθούν στο αθλημά τους. Τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να τους βοηθήσει να πετύχουν τις επιδόσεις των ονείρων τους.»

 

Οι αθλητές αφού έχουν μία αποτελεσματική SMART στοχοθεσία  μπορούν να μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τεχνικές και μεθόδους:

Για να αυξήσουν τα επίπεδα συγκέντρωσης τόσο στις προπονήσεις όσο και τους αγώνες

Για να αυξήσουν τα επίπεδα παρακίνησής τους.

Για να μειώσουν το προαγωνιστικό άγχος.

Για να μπορέσουν να συνυπάρξουν σωστά  και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την συνύπαρξη με προπονητές, άλλους αθλητές, επιστημονικό προσωπικό, δημοσιογράφους, συγγενείς κ.λπ.

Για να μπορέσουν να πιστέψουν αθλητικά στον εαυτό τους και να αυξήσουν τα επίπεδα αυτοπεποίθησης.

 

george daniel

 

Διέγερση – Αγχος – Στρες : Ορισμοί και διευκρινήσεις

Στους περισσότερους αθλητές και αθλήτριες υπάρχει ένα σχετικό μπέρδεμα αναφορικά με τις παραπάνω έννοιες και έτσι είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε δίνοντας τους ορισμούς.

Διέγερση είναι ένα μίγμα φυσιολογικών και ψυχολογικών διεργασιών που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο και αναφέρεται στην ένταση της παρακίνησης σε κάποια δεδομένη στιγμή. (Weinberg & Gould 2014)

Αγχος «είναι η αντιμετώπιση μίας αβέβαιας υπαρξιακής απειλής». Το άγχος είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο.  To άγχος είναι ένα αρνητικό συναίσθημα. Χαρακτηρίζεται από νευρικότητα, έννοια και φόβο και σχετίζεται με εγρήγορση ή ενεργοποίηση του σώματος. (Weinberg & Gould 2014)

Το διαχωρίζουμε  σε:

 • Χαρακτηριστικό άγχος (trait anxiety), το οποίο είναι μέρος της προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Στο χαρακτηριστικό άγχος έχουμε ως προυπόθεση ότι κάποιος εκλαμβάνει ως απειλιτικές μία σειρά γεγονότων/ συνθηκών που αντικειμενικά δεν είναι ψυχολογικά ή σωματικά επικίνδυνες.
 • Αγχος κατάστασης (state anxietyαναφέρεται στο κομμάτι της συμπεριφοράς μας που συνεχώς αλλάζει. Αναφέρεται ως η συναισθηματική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υποκειμενικά και συνειδητά συναισθήματα φόβου και έντασης που συνοδεύονται από ενεργοποίηση ή εγρήγορση του αυτόνομου νευρικού συστήματος (Weinberg & Gould 2015)

Στρες είναι « μία μη συγκεκριμένη αντίδραση του σώματος σε οποιαδήποτε απαίτηση εγείερεται πάνω του». Είναι γνωστό ότι υπάρχει το ευννοικό/ θετικό στρες και το κακό στρες που πολλές φορές αναφέρεται ως δυσφορία και ακόμα πιο συχνά ως άγχος κατάστασης.

Το Στρες δεν είναι αποτέλεσμα αλλά μία διαδικασία. Τα στάδια του στρες είναι τα παρακάτω :

 1. Ερέθισμα (Πιθανός στρεσογόνος παράγοντας)
 2. Εκτίμηση της κατάστασης
 • Προσωπικό Συμφέρον
 • Αντιλαμβανόμενη Δυνατότητα Ανταπόκρισης
 1. Αντίδραση
 • Καμία Αντίδραση Αγχους
 • Αντίδραση άγχους

 

Ερώτηση κατανόησης -Ποια η διαφορά ανάμεσα στο άγχος και το στρες;

Αγχος «είναι η αντιμετώπιση μίας αβέβαιας υπαρξιακής απειλής».

Το άγχος είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο.

To άγχος είναι ένα αρνητικό συναίσθημα και χαρακτηρίζεται από νευρικότητα, έννοια και φόβο και σχετίζεται με εγρήγορση ή ενοργοποίηση του σώματος.

Στρες είναι « μία μη συγκεκριμένη αντίδραση του σώματος σε οποιαδήποτε απαίτηση εγείερεται πάνω του». Είναι γνωστό ότι υπάρχει το ευννοικό/ θετικό στρες και το κακό στρες που πολλές φορές αναφέρεται ως δυσφορία και ακόμα πιο συχνά ως άγχος κατάστασης.

Το Στρες δεν είναι αποτέλεσμα αλλά μία διαδικασία.

 

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα τα χωρίζουμε σε σωματικά και ψυχολογικά

 

Σωματικά

 • Μυική ένταση
 • Μυικοί πόνοι
 • Αισθηση κόπωσης
 • Ξηρά χείλη/ Ξηροστομία
 • Συνεχής ανάγκη για ούρηση
 • Ναυτία
 • Υπεραερισμός
 • Αυξημένη καρδιακή συχνότητα
 • Αυξημένός ρυθμός αναπνοής/ Ταχύπνοια
 • Κρύα ή υγρά χέρια
 • Εφίδρωση
 • Σφίξιμο (πεταλούδες) στο στομάχι/ Στομαχική διαταραχή
 • Δυσκολία ύπνου
 • Πονοκέφαλος
 • Αίσθηση αρρώστιας
 • Αλλοίωση φωνής
 • Τρέμουλο στα πόδια

 

Ψυχολογικά

 • Αίσθηση σύγχυσης
 • Απώλεια μνήμης αναφορικά με λεπτομέρειες
 • Φόβος
 • Εννοια
 • Αδυναμία λήψης αποφάσεων
 • Αδυναμία συγκέντρωσης
 • Νοητική κόπωση
 • Νοητική σύγχυση

 

 

Σχέση μεταξύ διέγερσης και απόδοσης.

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που σχετίζουν το επίπεδο διέγερσης ώστε να μπορούμε να  έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Αυτές οι θεωρίες είναι :

 • Η θεωρία της Ορμής (Drive Theoryπου υποστηρίζει ότι υπάρχιε γραμμική σχέση.

 

 • Η θεωρία του ανεστραμμένου U που υποστηρίει ότι υπάρχει σχέση ενός ανάποδου U

inverted_u1330613654332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZOF = Individualized zones of optimal functioning . O κάθε αθλητής έχει μία βάλτιστη περιοχή εγρήγορσης που λειτουργεί.

images

 

 

 

 

Το φαινόμενο καταστροφής. Αποδέχεται την θεωρία του ανάποδου U αλλά υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα κατώφλι μετά το οποίο επέρχεται «καταστροφή».

pesharecouk-shared-resource-23-728

 

Η αντίστροφη θεωρία που υποστηρίζει ότι το επίπεδο διέγερσης επηρεάζει την απόδοση και η σχέση τους εξαρτάται από την ερμηνεία του καθενός του επιπέδου διέγερσης.

 

Ερώτηση κατανόησης -Μπορεί το άγχος και το στρες να προκαλέσουν τραυματισμούς;

Το ψυχολογικό στρες και το άγχος μειώνει τις αντιστάσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, μεγαλώνει την επιβάρυνση του προπονητικού φορτίου, μειώνει την συγκέντρωση του ατόμου, την ικανότητα να εκτελέσει σωστά κινήσεις και ασκήσεις, επεμβαίνει αρνητικά στο ορμονικό σύστημα κ.λπ και όλα αυτά μαζί δημιουργούν προϋποθέσεις ατυχήματος ή τραυματισμού.

 

 

Τεχνικές αντιμετώπισης του άγχους

Οι τεχνικές μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες (Nichols & Jones) :

 • Σε αυτές που εστιάζουν στο πρόβλημα.Τεχνικές που αφορούν την αντιμετώπιση του προβλήματος εφαρμόζονται στο να περιοριστούν τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα που προκαλούν την αντίδραση του στρες. Τέτοια παραδείγματα είναι όταν ο αθλητής αυξάνει την ένταση της προσπάθειας (στην προπόνηση ή στον αγώνα), όταν ο αθλητής κάνει καλύτερη διαχείριση χρόνου τόσο στην προπόνηση/ ζωή του όσο και πριν τον αγώνα ή όταν έχει πλάνο αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων (π.χ. όταν πάθει λάστιχο)
 • Σε αυτές που εστιάζουν στην αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων.Τεχνικές που αφορούν τον περιορισμό των αρνητικών συναισθημάτων. Σε αυτή την κατηγορία έχουμε μεταξύ άλλων : την βοήθεια από κάποιον άλλο (π.χ. τον προπονητή μας), την προσευχή, το χιούμορ και τις τεχνικές ελέγχου της σκέψης
 • Σε αυτές που εστιάζουν στην αποφυγή της αντιμετώπισης. Τέτοιες περιπτώσεις  είναι το σταμάτημα (blocking), να φύγουμε μακριά από την κατάσταση άγχους και να αγνοήσουμε τους ανθρώπους.

 

Σωματικές Τεχνικές χαλάρωσης

 • Η τεχνική της σταδιακής χαλάρωσης.
 • Τεχνικές ελέγχου της αναπνοής
 • Biofeedback – με την χρήση ηλεκτροδίων
 • Υπνωση

 

 

Πρακτικές αύξησης του επιπέδου εγρήγορσης

 • Εσωτερικός μόνόλογος με θετικές εκφράσεις για να ανέβει η αθλητική αυτοπεποίθηση.
 • Αύξηση του επιπέδου αναπνοής με μικρές και κοφτές αναπνοές.
 • Κραυγές, π.χ. άρση βαρών.
 • Ακουσμα μουσικής
 • Με άσκηση. Νιώθω υποτονικός και μέσω της προθέρμανσης αυτό αλλάζει

 

 

Βιβλιογραφία

 • Nicholls Adam R. & Jones Leigh, «Psychology in sports coaching), Routlege
 • Weinberg Robert S. & Gould S, «Foundations of Sports and Exercise Psychology», Human Kinetics,Sixth Edition 2014
 • Cox Richard H. “Sports Psychology :Concepts and Applications”, Fifth Edition 2002(Μετάφραση Γιάννης Ζέρβας- Εκδόσεις Παρισιανού)
 • Gaylene Clews “Smart Sport”, Australian Institute of Sports, 1996

 

Μερικά λόγια για τον συντάκτη

Ο Γιάννης Ψαρέλης (ΒSc, MSc x 2 , MBA, PHd candidate) ασχολείται ενεργά με τον αθλητισμό από το 1977 και με το Τρίαθλο συστηματικά από το 1990 ως αθλητής (μόνιμος μέλος της εθνικής ομάδας ανδρών), προπονητής, διοικητικό στέλεχος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου και μέλος της ΕΟΕ καθώς και αρχισυντάκτης στις εξής ιστοσελίδες: athensjournal.gr, roadrunning.gr 3 Athlon. Gr, triathlonGr & triathlonworld. gr, cyclingworld.gr. 

Είναι εξαιρετικά έμπειρος προπονητής με περισσότερες από 10.000 ώρες προπονητικής εμπειρίας. Είναι επικεφαλής προπονητής στην Athens Triathlon Team, που αποτελεί την καλύτερη ομάδα Τριάθλου στην Ελλάδα.

Είναι μεταξύ άλλων πιστοποιημένος προπονητής Τριάθλου στην υψηλότερη βαθμίδα ( Τρίαθλο Νέα Ζηλανδία Level 3, αναγνωρισμένος από την Διεθνή Ομοσπονδία Τριάθλου), πιστοποιημένος προπονητής Κολύμβησης (Επίπεδο 4 στην ένωση προπονητών Κολύμβησης των ΗΠΑ) και Bronze License/ άδεια στην Ένωση προπονητών Κολύμβησης της Αυστραλίας), τρεξίματος μαραθωνίου δρόμου (North American Academy for Sport Professionals), ΤριάθλουIronman …

Είναι κάτοχος 3 πανεπιστημιακών τίτλων (2MSc & MBA)  και υποψήφιος διδάκτωρ στα ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής με γνωστικό πεδίο «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία στο Τρίαθλο», παράλληλα με το μεταπτυχιακό στη “Μεγιστοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης” στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Μερικές από τις προπονητικές του πιστοποιήσεις είναι οι εξής:

 • Triathlon New Zeeland Level 3 Accredited Coach, endorsed by International Triathlon Union
 • Ironman Triathlon Certified Coach & Ironman Coaches Association member
 • ASCA (American Swimming Coaches Association)  member & Level 4 Certified Coach
 • ASCTA ( Australian Swimming Teachers & Coaches Association) : Associate plus member, Accredited Swimming Teacher & Bronze License Swimming Coach.
 • North American Academy For Sport and Fitness- Marathon Running Certified Coach
 • USA National Federation of High Schools -Accredited & Certified Coach
 • University of Leicester, Postgraduate Diploma in Sociology of Sports (Sports Management)
 • Universite Lyon 1- Master europeen en management  des organizations sportives (MSc)
 • Stonebridge Associated Colleges- Diploma and Level 3 Certificate in Sports Coaching
 • Dual Career- University of Peloponnese- Certificate in Sports Physiology and Sports Psychology

216 thoughts on “Διαχείριση Άγχους”

 1. I have read a few good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I surprise how a lot effort you place to make one
  of these excellent informative web site.

 2. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, as well as the content!

 3. Hiya very cool website!! Guy .. Excellent .. Superb ..
  I will bookmark your website and take the feeds additionally?
  I’m glad to find a lot of helpful information right here within the post, we
  want develop extra strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

  Feel free to surf to my blog; Air Cooler Pro Breeze

 4. I will immediately grab your rss as I can’t in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service.
  Do you have any? Kindly permit me understand in order that I may subscribe.
  Thanks.

  My page :: Niagara XL

 5. Hello, Neat post. There’s an issue together with your web site in web explorer, might check this…
  IE nonetheless is the market leader and a good portion of other people will pass over your fantastic writing due
  to this problem.

  Feel free to visit my web page: Testolmax Review

 6. I usually do not create many responses, however
  i did a few searching and wound up here Διαχείριση Άγχους –
  Cyclingworld.gr. And I do have 2 questions for you if you do not mind.
  Is it only me or does it look like some of these comments appear like coming from brain dead visitors?
  😛 And, if you are posting on additional social
  sites, I’d like to follow anything fresh you have to post.
  Could you make a list of all of your shared pages like your
  linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

  Also visit my website – ilevis.cn

 7. Hi there, simply turned into alert to your weblog through Google, and located that it’s truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will be grateful in case you proceed this
  in future. Numerous folks shall be benefited out of your writing.

  Cheers!

  Here is my page – Viro Valor XL Review

 8. Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any tips or suggestions? Cheers

  Feel free to surf to my web-site :: MaxExtend Pills

 9. My husband and i have been very more than happy that Emmanuel could conclude his researching by way of
  the ideas he discovered out of the web pages.
  It is now and again perplexing to just choose to be freely
  giving tactics which often other people might have been selling.

  We figure out we need the writer to thank because of that.

  The explanations you made, the easy site menu, the friendships you can assist to foster – it’s mostly superb,
  and it’s assisting our son in addition to our family feel that
  this idea is excellent, which is highly indispensable.
  Thank you for all!

  Feel free to surf to my web-site: EcoCel Fuel Saver

 10. I would like to consider the opportunity of saying thanks to you
  for the professional direction I have always enjoyed going
  to your site. I will be looking forward to the commencement of my university research and the entire prep would
  never have been complete without checking out this site.
  If I could be of any assistance to others, I’d personally be
  thankful to help via what I have learned from here.

  Feel free to surf to my page … FlexoBliss

 11. Hi I am so thrilled I found your web site, I
  really found you by error, while I was looking on Digg for
  something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post
  and a all round entertaining blog (I also love the
  theme/design), I don?t have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and
  also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a
  great deal more, Please do keep up the great work.

  Feel free to visit my homepage … Arctic Air Pure Chill Reviews

 12. I became honored to receive a call from a friend as he identified
  the important recommendations shared in your site. Examining your blog post is a real excellent experience.
  Many thanks for thinking of readers at all like me, and I want for
  you the best of achievements like a professional in this field.

  my page … Mega Arise Max

 13. Excellent way of telling, and nice paragraph to get information about my presentation subject, which i
  am going to present in institution of higher education.

  Check out my site: MaxExtend

 14. Good day very nice site!! Man .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your web
  site and take the feeds also?I’m satisfied to seek out a lot of useful information here in the post, we need work out extra techniques in this regard,
  thank you for sharing.

  Feel free to surf to my web blog; Merrill

 15. We still cannot quite believe I could possibly
  be one of those reading through the important recommendations found on your blog.

  My family and I are really thankful on your generosity and
  for providing me the advantage to pursue our chosen profession path.
  Thanks for the important information I managed to get from your web-site.

  My website: Vita Silk Lux Review

 16. With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a
  lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you
  know any methods to help prevent content from being
  ripped off? I’d really appreciate it.

  Feel free to surf to my website 163.30.42.16

 17. I loved up to you will receive carried out proper here.

  The comic strip is attractive, your authored material stylish.
  however, you command get got an impatience over that you
  want be delivering the following. in poor
  health certainly come further until now again since precisely the similar nearly
  very regularly within case you shield this hike.

  Feel free to surf to my website :: http://www.1stanapa.ru

 18. I was curious if you ever considered changing the layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having
  one or two pictures. Maybe you could space it out better?

  Here is my web-site; Testol Max

 19. Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem
  to be running off the screen in Opera. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the problem solved soon. Thanks

  Here is my blog – Skyline Drone Review

 20. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the time and effort to put this information together.
  I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worthwhile!

  Here is my homepage VitaSilkLux

 21. I?m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that?s
  both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head.

  The problem is something not enough men and women are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I found this in my hunt for something regarding this.

  Feel free to visit my web-site – mpc-install.com

 22. Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware
  of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined
  out the whole thing without having side effect , people could take a
  signal. Will probably be back to get more. Thanks

  Feel free to surf to my web page :: goldenanapa.ru

 23. I’m impressed, I must say. Seldom do I come across
  a blog that’s equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the
  nail on the head. The problem is something that not enough men and women are speaking intelligently about.

  Now i’m very happy I found this in my hunt for something regarding this.

  Here is my blog; Calm CBD Gummies Cost

 24. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative.

  I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue
  this in future. Numerous people will be benefited from your writing.

  Cheers!

  Also visit my homepage … Radical Slim Keto

 25. I would like to express my appreciation to the writer for bailing me
  out of this setting. Just after exploring throughout the the net and seeing techniques
  which were not productive, I assumed my entire life was well over.
  Being alive devoid of the solutions to the problems you’ve resolved
  through your main post is a critical case, and the ones which could have adversely affected my career if I hadn’t
  come across your web site. Your good ability and kindness in dealing with everything was very useful.
  I am not sure what I would’ve done if I had not encountered such a
  step like this. I can also at this point look forward to my future.
  Thanks for your time very much for your expert and results-oriented help.
  I won’t be reluctant to endorse your web page to any individual who should get recommendations on this matter.

  Feel free to surf to my website http://www.myzoo.it

 26. I’ve been browsing on-line more than three hours nowadays, but I by no
  means found any interesting article like yours. It’s pretty price sufficient for me.
  In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did,
  the internet can be much more helpful than ever before.

  Also visit my web page – shihan.com.ru

 27. This design is steller! You definitely know how to
  keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I
  was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say,
  and more than that, how you presented it. Too cool!

  Feel free to visit my blog :: Frio Breeze

 28. I seriously love your blog.. Very nice colors & theme.
  Did you create this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my own site and would love to find out where you got
  this from or what the theme is named. Cheers!

  Feel free to surf to my homepage forum.adm-tolka.ru

 29. F*ckin’ remarkable things here. I am very happy to peer your article. Thanks so much and i’m having a look ahead to touch you. Will you please drop me a mail?

 30. You could certainly see your expertise within the work you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

 31. Hi there, I discovered your web site via Google at the same time as looking for a comparable subject, your site came up,
  it seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, simply became aware of
  your blog through Google, and located that it is really informative.

  I’m going to watch out for brussels. I will appreciate when you proceed this in future.
  Many other folks might be benefited from your writing.
  Cheers!

  Here is my web site Virectin Loaded Ingredients

 32. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for
  a while but I never seem to get there! Appreciate it

  Here is my blog post Collin

 33. With havin so much content and articles do you
  ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My website has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a
  lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help reduce content from being stolen? I’d truly appreciate
  it.

 34. Having read this I believed it was rather informative.
  I appreciate you taking the time and effort to put this article together.
  I once again find myself spending way too much time
  both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 35. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well
  written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for
  the post. I will definitely return.

  Feel free to surf to my web page :: ToxyBurn Review

 36. Hi, i believe that i noticed you visited my web site so i got here to return the choose?.I am attempting to find things to improve my site!I assume its good enough to
  make use of some of your ideas!!

 37. I do not know whether it’s just me or if everybody else experiencing
  issues with your blog. It appears like some of the written text on your content are running off the screen. Can somebody else
  please provide feedback and let me know if this is happening to them as well?
  This could be a issue with my internet browser because I’ve
  had this happen before. Thank you

 38. Its such as you learn my thoughts! You seem to
  know a lot approximately this, such as you wrote the guide in it or something.
  I think that you simply can do with some percent to force the message home a little bit,
  however other than that, this is magnificent blog.
  An excellent read. I will certainly be back. quest bars http://tinyurl.com/49u8p8w7 quest bars

 39. Good day very cool web site!! Man .. Excellent .. Amazing ..
  I will bookmark your website and take the feeds additionally…I’m glad to search out so many useful information here within the submit, we want work out more techniques on this regard,
  thank you for sharing.

  Look into my web blog; Total Keto 365 Pills

 40. I just could not leave your web site before suggesting that I extremely enjoyed the usual
  information a person provide to your visitors?

  Is going to be back often to inspect new posts.

  My blog post Brock

 41. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your blog when you could be
  giving us something enlightening to read?

  Feel free to surf to my blog :: Natural Burn Keto Pills

 42. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter
  a blog that’s equally educative and entertaining, and let me tell you,
  you have hit the nail on the head. The problem is something not enough people are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I stumbled across this during my hunt for something concerning this.
  cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 43. Thanks for some other informative site. The place else may I am getting that kind
  of info written in such a perfect means? I have a mission that I’m simply now operating on,
  and I’ve been on the glance out for such information.

  Feel free to visit my website: 211.159.150.117

 44. I have been browsing online more than three hours today, yet I never
  found any interesting article like yours. It’s pretty worth
  enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content
  as you did, the web will be much more useful
  than ever before.

  Take a look at my webpage :: Ultra Quick Keto

 45. Very nice info and straight to the point.

  I am not sure if this is really the best place to ask
  but do you guys have any ideea where to get some professional writers?
  Thanks 🙂

  Here is my blog post – sex tips

 46. Thanks so much pertaining to giving me an update on this issue
  on your web site. Please realize that if a fresh post becomes available or if perhaps any adjustments occur about the current submission,
  I would be considering reading a lot more and learning how to make good using of those tactics
  you talk about. Thanks for your time and consideration of
  others by making this web site available.

  Feel free to visit my web site :: extreme weight loss diet

 47. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor
  were just preparing to do some research about this.
  We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post.

  I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

  My web blog: Dian

 48. hey there and thank you for your information – I have certainly
  picked up something new from right here. I did however expertise
  several technical points using this website, since I
  experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly.

  I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your
  placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my email and
  could look out for much more of your respective exciting content.

  Make sure you update this again soon..

  Feel free to surf to my web page http://www.pzh.qixiwangluo.com

 49. Hello there! This post could not be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I most certainly will send this post to him.

  Pretty sure he will have a very good read. Thanks for sharing!

  my homepage; fast crash diet

 50. Great post however I was wondering if you could write a litte more on this
  topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little
  bit more. Thank you!

  Also visit my site Janie

 51. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that
  it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I will appreciate if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing. Cheers!

  Feel free to surf to my homepage – illegal drugs

 52. For latest information you have to pay a visit world-wide-web and
  on the web I found this web site as a best web site for most
  recent updates.

  Feel free to surf to my website :: Rich

 53. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year
  and am concerned about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any help would be really appreciated!

  My site – hemp benefits

 54. After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I
  recieve four emails with the same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service?
  Many thanks!

  Look at my web page :: skin remedies

 55. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really
  make my blog shine. Please let me know where you got your theme.

  Thank you

  Stop by my webpage; purchase hemp

 56. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up anything new from right here.

  I did however expertise several technical issues using this
  web site, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with
  Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could
  look out for much more of your respective fascinating content.
  Make sure you update this again soon..

  Review my website … perfect skin care

 57. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a
  little research on that. And he just bought me lunch since
  I found it for him smile Therefore let me rephrase that:
  Thank you for lunch!

  Take a look at my webpage weight loss

 58. Thank you for the blog post. Jones and I happen to be saving to
  buy a new e book on this topic and your blog post has made people like us to save
  money. Your opinions really responded all our issues.
  In fact, above what we had acknowledged just before we came across your wonderful blog.
  My partner and i no longer have doubts as well as a troubled mind because you have really attended to the needs right here.
  Thanks

  Feel free to surf to my web page; http://www.fotosombra.com.br

 59. First off I would like to say terrific blog!

  I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind.

  I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I have had a tough time clearing my thoughts in getting my
  thoughts out. I do enjoy writing however it just seems like the first 10
  to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Cheers!

  Feel free to surf to my site: lose weight diet

 60. Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog
  and wanted to mention that I’ve truly loved surfing around your blog
  posts. In any case I will be subscribing on your feed and I hope you write once more soon!

 61. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who has been doing a little homework on this.
  And he in fact bought me breakfast due to the fact that
  I discovered it for him… lol. So allow me to reword this….

  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about
  this issue here on your web page.

  Also visit my blog post :: weight loss foods

 62. Heya this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to
  get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 63. Hello There. I found your blog the use of msn. That is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read extra of your useful information. Thank you for the post. I’ll certainly return.

 64. Your incredibly have determination to obtaining the concept throughout came for being fairly potent and have regularly enabled personnel just like me to arrive at their sought after objectives.

 65. I do accept as true with all the ideas you have offered to your post. They’re really convincing and will certainly work. Still, the posts are too quick for novices. May you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 66. Admiring the hard work you put into your site and
  in depth information you present. It’s great to come across a blog every once in a
  while that isn’t the same out of date rehashed material.
  Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS
  feeds to my Google account.

 67. A fascinating discussion is worth comment. I think that you should publish more about this issue, it may not be a taboo matter but typically people do not speak about these issues. To the next! Kind regards!!

 68. Many thanks with the great putting up! I very appreciated examining it, you is usually a excellent writer.I’ll make sure you bookmark your web site and will eventually return in some unspecified time in the future. I need to stimulate that you simply go on your terrific posts, Use a wonderful weekend!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *