Η Συνέντευξη Τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Αθλημάτων.

Δελτίο Τύπου.Όπως δεν νοείται η ύπαρξη και λειτουργία σχολείων χωρίς δασκάλους και καθηγητές, κατά τον ίδιο τρόπο δεν νοείται αθλητισμός χωρίς προπονητές. Κι’ όμως, το επάγγελμα του προπονητή δεν είναι κατοχυρωμένο στην Ελλάδα. Οι προπονητές είναι έρμαια των διαθέσεων των διοικήσεων ομοσπονδιών και σωματείων. Προπονητές μπορεί να γίνουν και άνθρωποι χωρίς γνώσεις και ουσιαστικά προσόντα. Οι σχολές προπονητών συχνά παράγουν προπονητές με υποβαθμισμένες γνώσεις. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι προπονητές εν Ελλάδι, για τα οποία η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προπονητών Αθλημάτων (ΠΟΠΑ) παρουσίασε σήμερα (Τρίτη), σε συνέντευξη Τύπου, προτάσεις για τις λύσεις τους. Τα κυριότερα σημεία, που τονίσθηκαν είναι:

*Ο προπονητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στο χώρο του αθλητισμού. Πρέπει να κατοχυρωθεί το επάγγελμα. Επιβάλλεται οι προπονητές να έχουν:

-Δικαίωμα στην εργασία μ’ ελάχιστο όριο αμοιβής ανά κατηγορία προπονητών, ταυτόχρονα με υποχρεωτικά συμβόλαια εργασίας.

-Δικαίωμα στην ασφάλιση.

-Δικαίωμα στην συνταξιοδότηση.

 

*Για να διασφαλισθεί ότι εργασία θα βρίσκουν μόνον οι  προπονητές κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, επιβάλλεται να υπάρξει έλεγχος και εφαρμογή ποινών στους παραβάτες (προπονητές, σωματεία, ομοσπονδίες). Προτείνουμε τον έλεγχο νομιμότητας των προπονητών των σωματείων ν’ αναλάβει η ΠΟΠΑ, με διμελή ομάδα, που θ’ αποτελείται από έναν εκπρόσωπό της κι’ έναν εκπρόσωπο από τον Σύνδεσμο προπονητών του αθλήματος που θα ελεγχθεί. Την όποια παράβαση, θα την αναφέρει η επιτροπή στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ, ώστε να επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος 2725/1999. Από την ίδια επιτροπή θα ελέγχονται και οι προπονητές των σωματείων που μετέχουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα.

*Να υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία εξετάσεων, πιστοποίησης και εντάξεως σ’ επαγγελματικό φορέα για την καταγραφή και τον έλεγχό τους, των δασκάλων / εκπαιδευτών αθλημάτων, που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού. Τ’ αθλήματα, τα οποία διδάσκουν, έχουν σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας (π.χ. αναρρίχηση, θαλάσσιο σκι, σκι βουνού, κανό – καγιάκ σε ποτάμι κ.α.) και πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να παρέχουν υψηλού επιπέδου ασφάλεια. Παρόμοιος έλεγχος πρέπει να γίνεται και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο (π.χ. 5Χ5, 7Χ7) και διατηρούν τμήματα εκμάθησης («ακαδημίες»).

*Ο αθλητικός νόμος στο άρθρο 31 (Προπονητής), παράγραφος 5δ, αναφέρει: «Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών». Αποψή μας είναι ότι ο νόμος πρέπει να ορίζει ρητά πως τα σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα, πρέπει ν’ απασχολούν προπονητή, ανεξαρτήτως της ηλικίας των αθλητών.

*Πρέπει να υπάρξει ενιαίος κανονισμός προπονητών, ο οποίος θα ορίζει τα γενικά θέματα που τους αφορούν (προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος, τυπικά προσόντα, κατηγορίες προπονητών, απασχόληση, δελτίο ταυτότητας προπονητή, υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων για πρόσληψη προπονητή,  όροι πρόσληψης αλλοδαπού προπονητή, ασυμβίβαστα άσκησης επαγγέλματος προπονητή, καταλληλότητα).

*Για την επιλογή των προπονητών των εθνικών ομάδων, πρέπει να έχουν λόγο και οι προπονητές του αθλήματος. Στη διαδικασία επιλογής πρέπει: α) να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ως υποψήφιοι όσοι προπονητές επιθυμούν, β) να ορίζονται τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι και γ) η επιλογή να γίνεται από επιτροπή, η οποία θ’ αποτελείται από εκπροσώπους της ομοσπονδίας, της ΓΓΑ και των προπονητών του αθλήματος ή του οικείου συνδέσμου προπονητών.

*Σχολές προπονητών: Η ΠΟΠΑ, είχε προτείνει την ίδρυση  «Εθνικής Σχολής Προπονητών» ως σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτή θα φοιτούσαν, κατόπιν εξετάσεων, αθλητές αλλά και φοιτητές από τα ΤΕΦΑΑ. Οι παρούσες, όμως, οικονομικές δυνατότητες της χώρας, επιβάλλουν να επεξεργαστούμε εναλλακτική πρόταση. Οι βασικές αρχές της είναι:

-Αναβάθμιση του επιπέδου παρεχομένων γνώσεων από κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.

-Λειτουργία σχολών εφόσον υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για νέους προπονητές.

 

-Οι σχολές θα έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και συγκεκριμένη διδακτική ύλη και χρονική διάρκεια που θα παρέχει τη δυνατότητα σωστής και ολοκληρωμένης παροχής γνώσεων

-Πρακτική εξάσκηση.

-Αξιόπιστες εξετάσεις.

Επισήμανση: Υπάρχουν αθλήματα, που δεν έχουν ειδικότητα στα ΤΕΦΑΑ. Συνεπώς, είναι αναγκαίο οι προπονητές των αθλημάτων αυτών ν’ αναδεικνύονται από τις Σχολές Προπονητών.

Απαραίτητη είναι και η συνεχής επιμόρφωση των προπονητών, μέσω σεμιναρίων, τα οποία θα γίνονται κάθε δύο χρόνια είτε από την ΓΓΑ, είτε από την ΠΟΠΑ.

 

*Μεγάλη πληγή αποτελούν  άνθρωποι, που παρουσιάζονται και εργάζονται σαν προπονητές ή personal trainers, χωρίς να κατέχουν τίτλο σπουδών ή πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα, θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο αθλητές και γυμναζόμενους. Απαιτούμε τον υποχρεωτικό έλεγχο των προσόντων όσων πρόκειται να εργασθούν σε αυτούς τους χώρους.

*Ο προπονητής σχεδιάζει και έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του αθλητή, ζει με αυτόν και η όποια επιτυχία έχει αρχιτέκτονα τον προπονητή. Ως εκ τούτου, πρέπει ν’ απολαμβάνει ευεργετημάτων όπως οι αθλητές.

*Για την αποφυγή δυσάρεστων περιστατικών κατά την διάρκεια συμμετοχής εθνικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις και πρωτίστως για την διαφύλαξη της ζωής και της υγείας των αθλητών, θα πρέπει οι αθλητές – μέλη τους να περνούν από πλήρη ιατρικό έλεγχο και να διαπιστώνεται η άριστη κατάσταση της υγείας τους. Περιστατικό όπως εκείνο του θανάτου του πρωταθλητή του κανό, Ανδρέα Κιλιγκαρίδη, τον Μάιο του 2013 κατά την διάρκεια αγώνων στην Πολωνία, δεν πρέπει να επιτρέψει το ελληνικό κράτος να επαναληφθεί!

*Με στόχο την διαφύλαξη της υγείας των αθλητών αλλά και της αξιοπρέπειας του αθλητισμού μας, θεωρούμε απαραίτητο τον έλεγχο για την χρήση απαγορευμένων ουσιών όλων των αθλητών των εθνικών μας ομάδων πριν από κάθε συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις. Η ΠΟΠΑ καταγγέλλει ότι δεν γίνονται οι απαραίτητοι, αριθμητικά, έλεγχοι, λόγω ελλείψεως χρημάτων.

*Δεν θα πρέπει να εγκρίνεται σε καμία περίπτωση συμμετοχή εθνικής ομάδας σε διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και σε κοινόβιο προετοιμασίας, χωρίς τη συνοδεία αρχηγού αποστολής, ιατρού και νόμιμου προπονητή.

*Πρέπει ν’ αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της ΓΓΑ από εποπτικός, σ’ ελεγκτικό των αθλητικών Ομοσπονδιών, ώστε αυτές να λειτουργούν βάσει των νόμων και των κανονισμών αλλά και να επιβάλλονται συγκεκριμένες ποινές για κάθε παράβαση, ώστε οι νόμοι και οι κανονισμοί να εκπληρώνουν τους σκοπούς για τους οποίους θεσπίσθηκαν.

Τέλος, οι εκπρόσωποι της ΠΟΠΑ αναφέρθηκαν στην προσπάθειά για την αναβάθμιση του επιπέδου γνώσεων των Ελλήνων προπονητών όλων των αθλημάτων. Γι’ αυτό, κατ’ αρχήν, αποφασίστηκε, η συνεργασία με την περίφημη Ακαδημία Προπονητών της Κολωνίας. Επίσης, η ΠΟΠΑ έγινε μέλος του «Παγκοσμίου Συμβουλίου Προπονητικής Αριστείας» (ICCE) και του ευρωπαϊκού του κλάδου, του «Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προπονητών» (ECC). Σκοπός αυτών των οργανισμών, είναι η διεθνής αναγνώριση του επαγγέλματος του προπονητή και η παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης σε αυτούς.

 

Παραθέτουμε αναλυτικότερα τα θέματα, όπως παρουσιάσθηκαν στην συνέντευξη Τύπου:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων» (ΠΟΠΑ), καταθέτει μια σειρά προτάσεων επί σημαντικών ζητημάτων, στα οποία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν αμέσως αλλαγές. Τα προβλήματα και τις προτάσεις μας παρουσιάσαμε πρόσφατα στον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Ανδριανό.

Υψίστης σημασίας για την θετική εξέλιξη πολλών ζητημάτων του αθλητισμού, αποτελεί ΚΑΙ η παροχή της δυνατότητας ν’ ακούγεται «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ». Ο Προπονητής είναι το πρόσωπο, επάνω στο οποίο εδράζεται η ύπαρξη του αθλητισμού και αυτό είναι ένα γεγονός που τείνει να λησμονείται συστηματικά από τους αθλητικούς φορείς. Όπως δεν νοείται η ύπαρξη και λειτουργία σχολείων χωρίς δασκάλους και καθηγητές, κατά τον ίδιο τρόπο δεν νοείται αθλητισμός χωρίς προπονητές.

Εκ της φύσεως του επαγγέλματός του, ο προπονητής δεν ασχολείται μόνο με την σύνταξη και εφαρμογή προπονητικών προγραμμάτων αλλά, και με πλήθος άλλων αντικειμένων που επηρεάζουν και αφορούν στο επάγγελμά του. Άρα, η γνώμη του έχει (πρέπει να έχει) βαρύνουσα σημασία και μπορεί να συμβάλλει στη λήψη σωστών αποφάσεων

Κατά συνέπεια, ο προπονητής απαιτούμε να συμμετέχει στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στο χώρο του αθλητισμού!

 

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Προκειμένου οι προπονητές ν’ αποτελέσουν μέρος της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μας, επιβάλλεται :

α) να έχουν δικαίωμα στην εργασία και, παράλληλα, να υπάρξει ένα ελάχιστο όριο αμοιβής ανά κατηγορία προπονητών, ταυτόχρονα με υποχρεωτικά συμβόλαια εργασίας

β) να έχουν οπωσδήποτε δικαίωμα στην ασφάλιση και

γ) να έχουν οπωσδήποτε δικαίωμα στην συνταξιοδότηση.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η ΠΟΠΑ θα έλθει σ’ επαφή με το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να μεταβληθεί η παρούσα κατάσταση, προς όφελος των προπονητών. Υπάρχουν χιλιάδες προπονητές, οι οποίοι εργάζονται σε διάφορα αθλήματα και σωματεία ή ομοσπονδίες και δεν αμείβονται τακτικά. Πολλοί από αυτούς παίρνουν αμοιβές ως οδοιπορικά, δεν έχουν ασφάλιση, δεν έχουν συμβόλαια και πρέπει να αρκούνται σε ότι τους παρέχεται.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Σε συνέχεια του προηγουμένου ζητήματος, και για να διασφαλιστεί ότι εργασία θα βρίσκουν μόνον οι νόμιμοι προπονητές (κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος), επιβάλλεται να υπάρξει, επιτέλους, έλεγχος και, συνεπώς, και εφαρμογή ποινών στους παραβάτες (προπονητές, σωματεία, ομοσπονδίες).

Ο έλεγχος αποτελεί την αρχή της ορθής εφαρμογής των όποιων αποφάσεων ή κανονισμών.

Γι’ αυτό, προτείνουμε τον έλεγχο νομιμότητας των προπονητών των σωματείων να τον αναλάβει η ΠΟΠΑ, με την σύσταση διμελούς ομάδας ελέγχου, που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπό της κι’ έναν εκπρόσωπο από τον Σύνδεσμο προπονητών του αθλήματος το οποίο πρόκειται να ελεγχθεί. Την όποια παράβαση, δηλαδή απασχόληση προπονητού μη κατόχου αδείας ασκήσεως επαγγέλματος και ταυτότητας προπονητού, θα την αναφέρει η επιτροπή στο τμήμα σωματείων και γυμναστηρίων της ΓΓΑ, ώστε να επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Ν2725/1999.

Από την ίδια επιτροπή θα ελέγχονται και οι προπονητές των σωματείων που μετέχουν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Είναι αναγκαίο για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε ασκούμενους από δασκάλους / εκπαιδευτές αθλημάτων, που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού, να υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία εξετάσεών τους, πιστοποίησής τους και εντάξεώς τους σ’ επαγγελματικό φορέα για την καταγραφή και τον έλεγχό τους.

Καθώς τ’ αθλήματα που διδάσκουν οι δάσκαλοι / εκπαιδευτές, έχουν σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας (π.χ αναρρίχηση, θαλάσσιο σκι, σκι βουνού, κανό – καγιάκ σε ποτάμι κ.α.), πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να παρέχουν υψηλού επιπέδου ασφάλεια.

Παρόμοιος έλεγχος πρέπει να γίνεται και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο και διατηρούν τμήματα εκμάθησης («ακαδημίες»).

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Στο άρθρο 31 (Προπονητής), παράγραφος 5δ αναφέρεται:

«Προπονητή, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση να απασχολούν: τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών».

Η άποψή μας είναι ότι ο νόμος πρέπει να ορίζει ρητά πως τα σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα, πρέπει ν’ απασχολούν προπονητή ανεξαρτήτως της ηλικίας των αθλητών, όπως υπονοείται στο ίδιο άρθρο και στην παράγραφο γ σχετικά με τα σωματεία που καλλιεργούν ομαδικά αθλήματα. Η προπονητική διαδικασία, μόνο υπό την επίβλεψη νόμιμου προπονητή μπορεί να πραγματοποιηθεί, ως του μόνου ειδικού που δύναται να εγγυηθεί τη σωστή και ασφαλή αθλητική προετοιμασία των αθλητών όλων των αθλημάτων και όλων των ηλικιών!

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Πρέπει να υπάρξει ενιαίος κανονισμός προπονητών, ο οποίος θα ορίζει τα γενικά θέματα που αφορούν τους προπονητές, δηλαδή:

1.            προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος προπονητή,

2.            τυπικά προσόντα,

3.            κατηγορίες,

4.            απασχόληση,

5.            δελτίο ταυτότητας προπονητή,

6.            υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων για πρόσληψη προπονητή,

7.            όροι πρόσληψης αλλοδαπού προπονητή

8.            ασυμβίβαστα άσκησης επαγγέλματος προπονητή

9.            έλεγχος καταλληλότητας προπονητών

Επίσης, ο κανονισμός προπονητών θα ορίζει ότι πρέπει να ισχύει επί θεμάτων που αφορούν ειδικές απαιτήσεις του κάθε αθλήματος. Δεν θα αναφερθούμε εδώ σε σχετικές λεπτομέρειες. Τα ζήτημα των ειδικών απαιτήσεων κάθε αθλήματος, θα πρέπει να εξετάσει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Γ.Γ.Α.

Τονίζουμε και πάλι ότι, υψίστης σημασίας ζητήματα αποτελούν:

1. Ο έλεγχος εφαρμογής των οριζομένων στον κανονισμό προπονητών, από ομάδες ελέγχου.

2. Οι ποινές μη συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στον κανονισμό προπονητών ώστε να επιτύχει η εφαρμογή του κανονισμού.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Για την επιλογή των προπονητών των εθνικών ομάδων, πρέπει να έχουν λόγο και οι προπονητές του κάθε αθλήματος. Δεν νοείται επιλογή προπονητών εθνικών ομάδων, χωρίς την γνώμη των συναδέλφων τους.

Στη διαδικασία επιλογής πρέπει:

α) να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ως υποψήφιοι όσοι προπονητές το επιθυμούν

β) να ορίζονται τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι

γ) η επιλογή να γίνεται από επιτροπή που θα αποτελείται από εκπροσώπους της οικείας ομοσπονδίας, της Γ.Γ.Α. και των προπονητών του αθλήματος ή του συνδέσμου των προπονητών του αθλήματος.

Με τον τρόπο αυτό, θα υπάρξει μια διαφανής, έγκυρη, αξιόπιστη και αντικειμενική διαδικασία επιλογής των ικανοτέρων.

 

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Η ΠΟΠΑ, είχε προτείνει την ίδρυση της «Εθνικής Σχολής Προπονητών» ως σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας ως πρότυπο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΤΕΦΑΑ, αλλά με εξειδίκευση σε κάθε άθλημα. Σε αυτή θα φοιτούσαν κατόπιν εξετάσεων αθλητές αλλά και φοιτητές από τα ΤΕΦΑΑ. Οι παρούσες, όμως, οικονομικές δυνατότητες της χώρας, μάς επιβάλλουν να επεξεργαστούμε μια εναλλακτική πρόταση. Οι βασικές αρχές της είναι:

α) αναβάθμιση του επιπέδου παρεχομένων γνώσεων, β) λειτουργία σχολών εφόσον υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για νέους προπονητές, που θα καλύπτουν υπάρχουσες πραγματικές απαιτήσεις, γ) οι σχολές θα έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και συγκεκριμένη διδακτική ύλη,  δ) θα έχουν χρονική διάρκεια που θα παρέχει τη δυνατότητα σωστής και ολοκληρωμένης παροχής γνώσεων, ε) πρακτική εξάσκηση, στ) αξιόπιστες εξετάσεις και ζ) κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι σχολές πρέπει να ιδρύονται από την ΓΓΑ και να εποπτεύονται από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της ΓΓΑ, της οικείας ομοσπονδίας και της ΠΟΠΑ.

Επισήμανση: Υπάρχουν αθλήματα, που δεν έχουν ειδικότητα στα ΤΕΦΑΑ. Συνεπώς, είναι αναγκαίο οι προπονητές των αθλημάτων αυτών ν’ αναδεικνύονται από τις Σχολές Προπονητών.

Απαραίτητη, βεβαίως, είναι η συνεχής επιμόρφωση προπονητών, μέσω σεμιναρίων, τα οποία θα γίνονται κάθε δύο χρόνια είτε από την ΓΓΑ, είτε από την ΠΟΠΑ.

 

ΤΟ PERSONAL TRAINING

Μια μεγάλη πληγή για το χώρο του αθλητισμού, αλλά και των ιδιωτικών γυμναστηρίων, αποτελούν  άτομα που παρουσιάζονται και εργάζονται σαν προπονητές ή personal trainers, χωρίς να κατέχουν κάποιο τίτλο σπουδών ή κάποια πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα, θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο αθλητές και γυμναζόμενους. Για την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων, απαιτούμε τον υποχρεωτικό έλεγχο των προσόντων όσων πρόκειται να εργασθούν σε αυτούς τους χώρους, ώστε να εξασφαλισθεί η υγεία αθλητών και γυμναζομένων.

ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Όσον αφορά τα ευεργετήματα, αυτά θα πρέπει να ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τους προπονητές, γιατί ο προπονητής σχεδιάζει και έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του αθλητή, ζει με τον αθλητή και η όποια επιτυχία έχει αρχιτέκτονα τον προπονητή. Ως εκ τούτου, πρέπει ν’ απολαμβάνει ευεργετημάτων όπως και οι αθλητές, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος τους, να βγει από την αφάνεια ο ρόλος τους, αλλά και ως αναγνώριση της προσφοράς του στον ελληνικό αθλητισμό.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Για την αποφυγή δυσάρεστων περιστατικών κατά την διάρκεια συμμετοχής εθνικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις και πρωτίστως για την διαφύλαξη της ζωής και της υγείας των αθλητών, πρέπει οι αθλητές-μέλη τους, πριν από την αναχώρησή τους για την συμμετοχή τους σε αυτές, να περνούν από πλήρη ιατρικό έλεγχο και να διαπιστώνεται η άριστη κατάσταση της υγείας τους.

Περιστατικό όπως εκείνο του θανάτου του πρωταθλητή του κανό, Ανδρέα Κιλιγκαρίδη, τον Μάιο του 2013 κατά την διάρκεια αγώνων στην Πολωνία, δεν πρέπει να επιτρέψει το ελληνικό κράτος να επαναληφθεί!

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ) ΑΘΛΗΤΩΝ

Με στόχο και πάλι την διαφύλαξη της υγείας των αθλητών μας αλλά και της αξιοπρέπειας του αθλητισμού μας, θεωρούμε απαραίτητο τον έλεγχο για την χρήση απαγορευμένων ουσιών όλων των αθλητών των εθνικών μας ομάδων πριν από κάθε συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η ΠΟΠΑ καταγγέλλει ότι δεν γίνονται οι απαραίτητοι, αριθμητικά, έλεγχοι, λόγω ελλείψεως χρημάτων.

 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Δεν θα πρέπει να εγκρίνεται σε καμία περίπτωση η αναχώρηση αποστολής εθνικής ομάδος, για την συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και σε κοινόβιο προετοιμασίας, χωρίς τη συνοδεία :

1.            αρχηγού αποστολής,

2.            ιατρού και

3.            νόμιμου προπονητή.

Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια, την υγεία και τη σωστή λειτουργία μιας αποστολής.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΗ  ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ

Η μέχρι σήμερα πρακτική, έχει κάνει προφανή την ανάγκη ν’ αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της ΓΓΑ από εποπτικός σ’ ελεγκτικό των αθλητικών Ομοσπονδιών.

Πρέπει, δηλαδή, η ΓΓΑ να ελέγχει την λειτουργία των Ομοσπονδιών, ώστε αυτές να μην λειτουργούν με το «έτσι θέλω» των επικεφαλής τους, αλλά να ελέγχεται ο τρόπος λειτουργίας τους βάσει των νόμων και των κανονισμών και να επιβάλλονται συγκεκριμένες ποινές σε κάθε παράβαση, ώστε οι νόμοι και οι κανονισμοί να εκπληρώνουν τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκαν. Ο έλεγχος των ομοσπονδιών από την ΓΓΑ, εδράζεται στο θεμελιώδες γεγονός της κρατικής χρηματοδότησης, δεν νοείται απλή εποπτεία αλλά πλήρης και ενδελεχής έλεγχος επί του πραγματικού όλων των επιχορηγούμενων ομοσπονδιών. Όποιες εκ των ομοσπονδιών επιθυμούν να επικαλεσθούν το «αυτοδιοίκητο», ας επιλέξουν την αυτοχρηματοδότηση και όχι την ενίσχυση από το δημόσιο χρήμα των Ελλήνων φορολογουμένων. Τέλος, ας αναλογισθεί η πολιτεία και οι κατά καιρούς νομοθέτες, τις βαρύτατες ευθύνες που έχουν για την νοσηρή κατάσταση η οποία επικρατεί, λόγω της κείμενης νομοθεσίας εφ’ ενός, και λόγω της μη εφαρμογής της νομοθεσίας αφ’ ετέρου, σε άλλες περιπτώσεις, επί του συγκεκριμένου θέματος.

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΠΑ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ

Στην προσπάθεια μας για την αναβάθμιση του επιπέδου γνώσεων των Ελλήνων προπονητών όλων των αθλημάτων, αποφασίστηκε, κατ’ αρχήν, η συνεργασία με την περίφημη Ακαδημία Προπονητών της Κολωνίας, σύμφωνα με την οποία, θα πραγματοποιούνται στην Ελλάδα προπονητικά σεμινάρια ξεχωριστά για κάθε άθλημα, όπου θα διδάσκουν καθηγητές της εν λόγω Ακαδημίας, καθηγητές από τα ΤΕΦΑΑ καθώς και Έλληνες αθλητικοί επιστήμονες.

 

Η ΠΟΠΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΩΝ

Η ΠΟΠΑ, πριν από λίγο καιρό έγινε μέλος του «Παγκοσμίου Συμβουλίου Προπονητικής Αριστείας» (ICCE) και του ευρωπαϊκού του κλάδου, του «Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προπονητών» (ECC). Σκοπός αυτών των οργανισμών, είναι η διεθνής αναγνώριση του επαγγέλματος του προπονητή καθώς και η παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης σε αυτούς.

Η προσπάθεια υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα από την Μονάδα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η υποστήριξη της ΕΕ στον αθλητισμό εκφράζεται μέσω του προγράμματος ERASMUS +.

Την  προσπάθεια του ICCE υποστηρίζει και η ΔΟΕ, μέσω της επιτροπής Ολυμπιακής υποστήριξης των αθλητών (Olympic Entourage Committee). Αναγνωρίζοντας τη συμβολή του προπονητή στον αθλητισμό, έχει προταθεί να γίνεται απονομή μεταλλίων και στους προπονητές κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ώστε να βγει από την αφάνεια ο προπονητής και ν’ αναδειχθεί ο καθοριστικός του ρόλος στον αθλητισμό.

Η αναγνώριση του επαγγέλματος του προπονητή σε διεθνές επίπεδο και, κατά συνέπεια, και σ’ Ευρωπαϊκό, σε συνδυασμό με την συμμετοχή της ΠΟΠΑ ως μέλους του ICCE και την υποστήριξη της προσπάθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτομάτως θα προκαλέσει ευνοϊκές εξελίξεις και για τους Έλληνες προπονητές, ιδιαιτέρως στα εργασιακά τους ζητήματα.

 

Το ΔΣ της ΠΟΠΑ:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Δ. Βιλλιώτης (Κανό-Καγιάκ)

Α΄ Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τουρναβίτης (Κολύμβηση)

Β΄ Αντιπρόεδρος: Θεολόγος Δανέζης (Ιστιοπλοΐα)

Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Στεφανίδης (ΑμεΑ)

Αναπ. Γεν. Γραμματέας: Αλέξανδρος Μοράρης (Κολύμβηση)

Ταμίας: Φίλιππος Οικονόμου (Ποδηλασία)

Οργανωτικός Γραμματέας: Γιώργος Αραχωβίτης (Σκι βουνού)

Μέλη: Αλέξανδρος Νικολόπουλος (Κολύμβηση), Κώστας Γκρέκας (ΑμεΑ), Βαγγέλης Κοζομπόλης (Κολύμβηση), Βασίλης Διάφας (Κανό-Καγιάκ), Γεράσιμος Νικολαΐδης (Ιστιοπλοΐα), Νίκος Βέζος (Κολύμβηση), Γιάννης Καβαρλίγκος (Ιστιοπλοΐα), Αριστοτέλης Λαμπρίδης (Άρση Βαρών).

Η ΠΟΠΑ ιδρύθηκε το 2010. Μέλη της είναι οι σύνδεσμοι προπονητών των εξής αθλημάτων :

Ιστιοπλοΐα, Κολύμβηση, Άρση Βαρών, Κανό-Καγιάκ, Μπάντμιντον, Ξιφασκία, Ποδηλασία, Πυγμαχία, Σκι (βουνού και θαλάσσιο), Τένις, Τοξοβολία και Αθλητών με Αναπηρία (ΑμεΑ).

78 thoughts on “Η Συνέντευξη Τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Αθλημάτων.”

 1. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated. Many thanks|

 2. I got this site from my friend who informed me regarding this website and at the moment this time I am visiting this web site and reading very informative articles or reviews at this place.

 3. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog
  posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this
  website. Reading this info So i’m glad to convey that I’ve a very just right uncanny feeling I discovered
  exactly what I needed. I such a lot no doubt will make certain to
  don?t disregard this site and give it a glance on a
  continuing basis.

 4. I have read so many articles or reviews regarding the blogger lovers however this paragraph is genuinely a nice piece of writing, keep it up.

 5. I know this web site offers quality dependent content and additional
  information, is there any other website which offers such information in quality?

 6. My partner and I absolutely love your blog
  and find many of your post’s to be exactly what I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on many of the subjects you write with regards to here.
  Again, awesome blog!

 7. I’ve been searching for hours on this topic and finally found your post. bitcoincasino, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?
  d

 8. Having read this I thought it was very informative.
  I appreciate you taking the time and effort to put
  this content together. I once again find myself personally
  spending a lot of time both reading and commenting. But so what,
  it was still worthwhile!

 9. Hey there! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same
  niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!

 10. Excellent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your web site,
  how could i subscribe for a blog website? The account helped me
  a acceptable deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright
  clear concept

 11. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could
  be giving us something informative to read?

 12. Today, I went to the beach front with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.

  There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 13. Great goods from you, man. I’ve take into account your stuff previous to and you are simply extremely magnificent.
  I actually like what you have obtained right here, certainly like what you’re
  saying and the way wherein you assert it. You’re making it enjoyable and you continue to care for to stay it sensible.
  I can not wait to learn far more from you. This is really a tremendous website.

 14. Have you ever thought about including a little bit
  more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything.

  But think of if you added some great pictures or video clips to give
  your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics
  and video clips, this blog could definitely be one of the most beneficial in its field.
  Excellent blog!

 15. I just couldn’t depart your website prior
  to suggesting that I actually loved the standard information an individual provide in your guests?
  Is gonna be again frequently in order to inspect new posts

 16. Admiring the time and energy you put into your site and in depth information you offer.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same old
  rehashed information. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 17. I absolutely love your website.. Excellent colors & theme.
  Did you build this amazing site yourself? Please reply back as
  I’m planning to create my own website and would love to find out where you got this from or what the theme is
  called. Thanks!

 18. Hi there! This article could not be written any better!
  Going through this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I’ll forward this post to him.
  Fairly certain he’ll have a great read. Thanks for sharing!

 19. Fantastic beat ! I wish to apprentice even as you amend
  your web site, how could i subscribe for a weblog site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered shiny
  transparent concept

 20. Howdy! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new project in a
  community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!

 21. I have to thank you for the efforts you have put in writing this blog.
  I really hope to check out the same high-grade blog posts from you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me
  to get my own, personal site now 😉

 22. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating
  it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested
  in hearing. Either way, great website and I look forward to
  seeing it grow over time.

 23. You actually make it appear really easy along with your presentation however I in finding
  this matter to be really something that I feel I would by no means understand.
  It kind of feels too complicated and very extensive for me.
  I’m looking ahead on your next publish, I’ll attempt to get the hold of it!

 24. I believe everything said was actually very logical.
  But, consider this, what if you were to create a awesome headline?
  I am not suggesting your content is not good,
  however suppose you added a title that makes people want more?
  I mean Η Συνέντευξη Τύπου της Πανελλήνιας
  Ένωσης Προπονητών Αθλημάτων. – Cyclingworld.gr is kinda vanilla.
  You might peek at Yahoo’s front page and see how they write news headlines to
  get viewers to open the links. You might add a video or a
  pic or two to get readers interested about everything’ve got
  to say. In my opinion, it could make your posts a little livelier.

 25. Hello! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?
  Many thanks

 26. I have been surfing online more than three hours today,
  but I by no means discovered any interesting article like
  yours. It is beautiful price sufficient for me. In my view, if
  all web owners and bloggers made good content as you did, the net will likely be a lot more useful than ever before.

 27. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied
  on the video to make your point. You clearly know what
  youre talking about, why waste your intelligence on just posting
  videos to your weblog when you could be giving us something enlightening
  to read?

 28. I just couldn’t depart your site before suggesting
  that I actually enjoyed the standard information a person supply in your guests?
  Is going to be again ceaselessly to investigate cross-check new posts

 29. I’m extremely impressed along with your writing
  talents and also with the structure on your blog. Is this a paid subject
  matter or did you customize it yourself? Either way keep up
  the excellent quality writing, it’s uncommon to look a nice blog like this one these days..

 30. I blog often and I really appreciate your information. This great
  article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your site
  and keep checking for new details about once per week.

  I subscribed to your Feed too.

 31. When I read an article on this topic, safetoto the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?

 32. Your style is very unique compared to other
  people I’ve read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity,
  Guess I’ll just book mark this blog.

 33. I’m not sure why but this website is loading extremely
  slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 34. Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my
  comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again.
  Regardless, just wanted to say excellent blog!

 35. Hey I am so glad I found your webpage, I really found you by mistake,
  while I was researching on Yahoo for something else,
  Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a tremendous post and a
  all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome work.

 36. Aw, this was a really nice post. Taking the
  time and actual effort to make a good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never manage to get anything done.

 37. Magnificent web site. Lots of helpful info here.
  I am sending it to several buddies ans also sharing in delicious.
  And certainly, thanks in your sweat!

 38. Hi everyone, it’s my first pay a quick visit at this web site, and
  piece of writing is in fact fruitful in support of
  me, keep up posting these types of content.

 39. Wow, incredible blog structure! How long have
  you been blogging for? you make running a blog look
  easy. The total look of your site is great, as well as the content!

 40. Hello my friend! I want to say that this post is awesome, nice written and include almost all vital infos.
  I’d like to look extra posts like this .

 41. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the web the simplest thing to be aware
  of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries
  that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and
  defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 42. Greetings! Very helpful advice in this particular post! It’s the little changes that produce
  the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 43. I was suggested this website by means of my cousin.
  I am now not certain whether or not this submit is written through him
  as no one else recognize such distinct approximately my trouble.
  You are wonderful! Thanks!

 44. Hello my family member! I wish to say that this article is
  awesome, nice written and include approximately all
  important infos. I would like to look more posts
  like this .

 45. I want to to thank you for this great read!!
  I certainly loved every little bit of it. I’ve got you saved
  as a favorite to check out new things you post…

 46. Definitely believe that which you stated.
  Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest
  thing to be aware of. I say to you, I definitely get
  annoyed while people think about worries that they
  just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out
  the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 47. You could definitely see your expertise in the work you write.
  The arena hopes for more passionate writers like you who are not
  afraid to say how they believe. Always go after your heart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *