ΠΕΠΑ : Οι ηλιακές κατηγορίες για το 2013

Οι κατηγορίες των Παλαιμάχων διαμορφώνονται ως εξής: 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

α. ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Α΄: 30-39 ετών (έτος γέννησης από 1983 έως και 1974)

β. ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Β΄: 40-49 ετών (έτος γέννησης από 1973 έως και 1964)

γ. ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Γ΄: 50 - 59 ετών (έτος γέννησης απο 1963 εως και 1954 )

δ. ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Δ΄: 60 ετών και άνω (έτος γέννησης 1953 και παλιότερα)

ε. ΓΥΝΑΙΚΕΣ Θ΄: 25 ετών και άνω.

Οι αριθμοί που έχουν παραλάβει ή θα παραλάβουν οι αθλητές ισχύουν για όλη την αγωνιστική περίοδο
και πρέπει να τα προσκομίζουν σε κάθε αγώνα, διότι με αυτούς τους αριθμούς είναι καταχωρημένοι
στον Η/Υ προκειμένου να βγαίνει η βαθμολογία της χρονιάς.
Σε περίπτωση που θα τα ξεχάσουν ή τα χάσουν πληρώνουν 10 ευρώ
και χάνουν και τη βαθμολογία του συγκεκριμένου αγώνα.

4 thoughts on “ΠΕΠΑ : Οι ηλιακές κατηγορίες για το 2013”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *