Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Mtb 2012

Estimated read time 1 min read
Η Ελληνική Οµοσπονδία Ποδηλασίας σε συνεργασία µε τον Αθλητικό Οργανισµό του
∆ήµου Σπάρτης,  τον Σπαρτιατικό Γ.Σ., τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυών και τον Α.Σ.
Καρυών, διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα 2012 στην Ορεινή Ποδηλασία στα
αγωνίσµατα του Team Relay και του Cross Country.
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ:
1.1 Ηµεροµηνία: 20, 21 και 22 Ιουλίου 2012
1.2 Τόπος: ΚΑΡΥΕΣ Λακωνίας
1.3 Αγώνίσµατα: α) Cross Country Ολυµπιακής Μορφής (XCO)
   β) Τeam Relay
1.4 Οι αγώνες διεξάγονται µε τους Κανονισµούς της Ε.Ο. Ποδηλασίας.
1.5 ∆ιαδροµή: Σιρκουί 4.500 µ. µε χωµάτινους δρόµους και δασικά µονοπάτια,
παραπλεύρως του χωριού . Η εκκίνηση και ο τερµατισµός θα γίνει στην πλατεία του
χωριού (περίπου 500 µ. από την αρχή της κυκλικής διαδροµής)
1.6 Ειδικοί Κανονισµοί αγώνα:
1.6.1.Η διαδροµή θα είναι σηµατοδοτηµένη 24 ώρες πριν τον αγώνα, όπως προβλέπεται
από τους Κανονισµούς.
1.6.2. Επίσηµη προπόνηση για όλες τις κατηγορίες, όπως φαίνεται στο συνηµµένο
πρόγραµµα.
1.6.3. Ζώνη τροφοδοσίας , Τεχνικής Βοήθειας
1.6.4.Η χρήση κράνους και αριθµού αγώνων, είναι υποχρεωτική και στις επίσηµες
προπονήσεις.
1.6.5.Κατά τη διεξαγωγή κάποιας κατηγορίας, ποδηλάτες άλλων κατηγοριών δεν
βρίσκονται εντός της διαδροµής, µε κίνδυνο αποκλεισµού από τον αγώνα της
κατηγορίας τους.
1.6.6. Για την κατηγορία Ανδρών και Γυναικών: Η σειρά στην εκκίνηση καθορίζεται ως
εξής: Πρώτα οι ΄Ελληνες ποδηλάτες που έχουν πόντους UCI, µε φθίνουσα σειρά,
ακολούθως οι 20 πρώτοι ή οι 10 πρώτες, στην Γενική Κατάταξη Αθλητών Ορεινής
Ποδηλασίας 2011 και κατόπιν µε τη σειρά λήψης της ∆ήλωσης Συµµετοχής.
1.6.7. Για τις κατηγορίες Εφήβων – Νεανίδων – Παίδων – Κορασίδων, η σειρά στην
εκκίνησης καθορίζεται µε βάση την κατάταξη του 2011 (µπροστά οι 20 πρώτοι –
10 πρώτες) και κατόπιν µε τη σειρά λήψης της ∆ήλωσης Συµµετοχής.
1.6.8. Για όλες τις κατηγορίες, θα ισχύει ο κανονισµός του 80%, προκειµένου ο
ποδηλάτης να καλύψει όλη την προκαθορισµένη απόσταση.
1.6.9. Σε περίπτωση που κάποια κατηγορία δεν συµπληρώνει τον απαιτούµενο αριθµό
συµµετοχών, ενσωµατώνεται στην αµέσως µεγαλύτερη συµπληρωµένη ηλικιακά
κατηγορία, µε κοινή κατάταξη (θα πάρει µόνο µετάλλιο η κατηγορία που δεν
συµπληρώνει).
1.7 Τόπος και ώρες Λειτουργίας Γραµµατείας: Η Γραµµατεία θα λειτουργεί στο πρώην
Κοινοτικό Κατάστηµα Καρυών (Πλατεία χωριού πλησίον της εκκίνησης-
τερµατισµού), α) την Παρασκευή 20/7 από 14.00΄ – 15.00΄ και από 16.00΄ -
17.00΄ β) το Σάββατο 21/7 από τις 08.30΄ µέχρι το πέρας των αγώνων γ) την
Κυριακή 22/7 από τις 08.30 µέχρι το πέρας των αγώνων . Τις παραπάνω ώρες θα
γίνεται ο έλεγχος των δελτίων και η παραλαβή των αριθµών του αγώνα.1.8 ∆ηλώσεις Συµµετοχής:
1.8.1.Όλα τα σωµατεία έχουν το δικαίωµα συµµετοχής µε απεριόριστο αριθµό αθλητών-
τριών. Η κατάθεση της ∆ήλωσης Συµµετοχής, µέχρι την Πέµπτη 12/7/12 και
ώρα 14.00΄ στο Fax 210 6859739, στο επισυναπτόµενο έντυπο
συµµετοχής. ∆εν θα γίνουν δεκτές µετά τις 14.00΄.
1.8.2. Στις δηλώσεις συµµετοχής θα φαίνεται µε ευκρίνεια, ο αριθµός δελτίου και η
κατηγορία του αθλητή. Επίσης θα αναφέρεται και ο Αρχηγός – Συνοδός κάθε
οµάδας.
1.8.3.Τα σωµατεία που επιθυµούν να καλύψουν τους ποδηλάτες τους µε
Τεχνική Βοήθεια, θα πρέπει να δηλώσουν και Μηχανικό - Τροφοδότη
Οµάδας. Σε διαφορετική περίπτωση οι ποδηλάτες θα πρέπει να κάνουν
µόνοι τους χρήση, τοποθέτηση των ανταλλακτικών.
1.9 Τεχνικό Συνέδριο: Την Παρασκευή 20/7 και ώρα 15.00΄ για τη
Σκυταλοδροµία (Team Relay)  στο πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα Καρυών και για
το Cross Country την ίδια µέρα στις 20.00΄ στον ίδιο χώρο.
1.10 ΄Επαθλα:
1.10.1 Μετάλλιο και δίπλωµα στους τρείς πρώτους νικητές ή νικήτριες.
1.10.2 Στον νικητή κάθε κατηγορίας θα απονεµηθεί η φανέλα του Πρωταθλητή
Ελλάδος 2012 για το αγώνισµα του Cross Country, την οποία και υποχρεούται να
φορά σε όλους τους αντίστοιχους αγώνες της κατηγορίας, στην οποία αναδείχθηκε
πρωταθλητής, µέχρι το αντίστοιχο Πρωτάθληµα Ελλάδος του 2013. Φανέλα,
µετάλλιο και δίπλωµα θα απονεµηθεί και στα µέλη της Πρωταθλήτριας Οµάδας της
Οµαδικής Σκυταλοδροµίας.
1.11 Απονοµές Επάθλων: Με τη λήξη των αγώνων κάθε ηµέρας, θα διεξάγονται απονοµές
στην περιοχή εκκίνησης/τερµατισµού. Οι ποδηλάτες θα προσέρχονται µε την επίσηµη
ενδυµασία των οµάδων τους.
1.12 Πρόγραµµα Αγώνων
Παρασκευή 20/7/2012
15.30΄ - 16.45΄ Επίσηµη Προπόνηση
17.00΄ - 18.30΄ Αγώνας Σκυταλοδροµίας (TEAM RELAY)
Σάββατο 21/7/2012
09.00΄- 10.30΄ Αγώνας Εφήβων (1ώρα 15΄) και Γυναικών (1ώρα 30΄)
11.00΄- 12.00΄ Αγώνας Παίδων (1ώρα) και Νεανίδων (1ώρα)
12.30΄- 13.15΄ Αγώνας Κορασίδων (45΄)
Κυριακή 22/7/2012
10.00΄- 11.45΄ Αγώνας Ανδρών (1ώρα 45΄). ∆εν θα υπάρξει ξεχωριστή
κατηγορία Νέων Ανδρών.
1.13  To πρόγραµµα µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες του αγώνα (π.χ.
καιρικές συνθήκες, σύµπτυξη κατηγοριών κ.λ.π.). Αρµόδιοι για την κατάρτιση και
επισηµοποίηση του προγράµµατος του αγώνα καθώς και για ό,τι δεν προβλέπει η
παρούσα προκήρυξη, είναι ο Αλυτάρχης και η Αγωνόδικος Επιτροπή.  

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ:
2.1 Οι συνδιοργανωτές προσφέρουν τα εξής γεύµατα στους αθλητές και συνοδούς (ένας ανά τέσσερις
αθλητές) των Σωµατείων που απέχουν πάνω από 100 χλµ. από τις Καρυές :
  α) Γεύµα και ∆είπνο του Σαββάτου 21/07/12
  β) Γεύµα της Κυριακής 22/07/12
Για το λόγο αυτό θα διανεµηθούν κουπόνια στο Τεχνικό Συνέδριο.
Οι αθλητές και συνοδοί (ένας ανά τέσσερις αθλητές), θα φιλοξενηθούν σε καταλύµατα των χωριών
Καρυές, Βαµβακού και Βαρβίτσα, το Σάββατο 21/07/12.
Επίσης οι συνδιοργανωτές έχουν εξασφαλίσει ειδική τιµή για διαµονή µε πρωϊνό 20 ευρώ ανά άτοµο σε
τρίκλινο δωµάτιο, για τις µέρες που δεν καλύπτονται, σε καταλύµατα των χωριών, Καρυές, Βαµβακού και
Βαρβίτσα, καθώς επίσης και 9 ευρώ για βασικό µενού σε ταβέρνες των χωριών, που θα γνωστοποιηθούν
µετά το πέρας των δηλώσεων συµµετοχής.
2.2 Η Ε.Ο.ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑΣ θα ενισχύσει οικονοµικά τα σωµατεία, για τα έξοδα µετακίνησης ως εξής:
2.2.1 Στα σωµατεία της Κρήτης, Ρόδου, Μυτιλήνης, θα πληρωθούν για κάθε αθλητή – συνοδό το εισιτήριο F/B σε
τετράκλινη καµπίνα (ένας συνοδός ανά τέσσερις αθλητές), ως εξής:
  ΧΑΝΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 80 ευρώ
  ΜΥΤΙΛΗΝΗ:      80
 ΡΟ∆Ο:      100
2.2.2. Σε όλα τα σωµατεία που απέχουν πάνω από 100 χλµ. από τον τόπο τέλεσης των αγώνων, θα δοθούν
0,20 ευρώ ανά χλµ. για καύσιµα αυτοκινήτου, καθώς και τα έξοδα διοδίων(ένα αυτοκίνητο ανά τέσσερα
άτοµα), µε την προσκόµιση αποδείξεων.
2.2.3. Στα Σωµατεία µε έδρα τα νησιά, θα δοθούν 120 ευρώ για το ναύλο του αυτοκινήτου, για µέχρι
4 αθλητές και 180 ευρώ για περισσότερους από 4 αθλητές, µε την προϋπόθεση ένας τουλάχιστον
αθλητής-τρια να έχει µπεί στα όρια.
2.2.4. Τα παραπάνω ποσά της παραγράφου 2.2 θα δοθούν για τους αθλητές – τριες οι οποίοι θα
είναι στα παρακάτω όρια στο αγώνισµα του XC:
ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΣ 1η έως 20η θέση
ΕΦΗΒΟΙ 1η έως 12η θέση
ΠΑΙ∆ΕΣ 1η έως 12η θέση
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1η έως 6η θέση
ΝΕΑΝΙ∆ΕΣ 1η έως 6η θέση
ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ 1ηέως 6η θέση
2.3 Για το ποσό που δικαιούνται, βάση των παραπάνω, τα σωµατεία θα πρέπει να καταθέσουν γραµµάτιο
είσπραξης, εντός 5 ηµερών το αργότερο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΥΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 24
ο
 ΧΛΜ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ
(∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΡΥΕΣ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 11 ΧΛΜ.)
Ενηµερώνουµε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει προγραµµατίσει για τους φιλοξενούµενους αθλητές – συνοδούς –
φιλάθλους, εκδήλωση στην Πλατεία των Καρυών, µε συγκρότηµα έντεχνης µουσικής, το Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
και ώρα 21.00 .
     Ε.Ο. ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑΣ

You May Also Like

More From Author

1 Comment

Add yours

+ Leave a Comment