Σπύρος Καρατζούλης :610 Χιλιόμετρα με 33 Αναπνοές

Το Πρόβλημα Έχοντας κάνει κυριολεκτικά χιλιάδες χιλιόμετρα, με πάσης φύσης καιρικά φαινόμενα, με καλή ή άσχημη ψυχολογία, με πόνους ή χαμόγελα, καταλήγω στο συμπέρασμα, ότι [more…]